. JUSTIČNÍ KANÁL

JUSTIČNÍ KANÁL
... sledujte výkon práva v českých zemích ...

Jak to vidí ...

Luboš Patera:

Smějící se bestie

21. března 2009

Lidé vytváří společenské struktury, aby jim sloužily, obdařují je k tomu potřebnou mocí. Již staří Římané ale poznali, že senátoři jsou ctnostní lidé, senát však velká bestie. Každá moc také degeneruje a mocenské struktury se zákonitě zevnitř rozkládají, neboť převáží lidská špatnost je tvořících jedinců a ony již nejsou schopny naplňovat účel, pro který vznikly. Rozklad jedné takové struktury můžeme sledovat i my, v čase, který historie jednou bude moci nazvat dobou justiční mafie. Je přitom úsměvné sledovat, jak právní zvůle, jako přirozený projev českého právního státu vůči "lidem z ulice", prorostla již mezi "elitu" a padají přitom masky tragikomických figur a figurek. Lhostejno, zda pravdu v právním sporu má paní nejvyšší či paní nejširší...

Otázka tedy zní, zda současný pohyb justičních struktur vyústí také v alespoň mírnou změnu obsahu, která by mohla přinést občanům trochu právní jistoty a úcty k nim do jinak značně a primárně svévolného právního prostředí, nebo zda se bestie jen otřese a dál se bude smát. Potom by nezbývalo, než čekat na projev prohnilosti značně výraznější.

Také autor těchto řádků je jen člověk a proto přiznává, že jej k jejich napsání vedla i čerstvá osobní zkušenost z ústního jednání jistého krajského soudu, při němž se mu jeho "zákonná" soudkyně hodinu smála do očí; šlo přitom jen o takovou běžnou malou justiční loupež - exekuci na jednou již zaplacené výživné. Laskavý čtenář se ostatně může stát i laskavým posluchačem:Audiosoubor spustíte tlačítkem "Play" v přehrávači

Smějící se bestie
JUDr. Dýšková, JUDr. Rejhová, JUDr. Švehla vs. Luboš Patera
(audio streaming 44 kb/s, .wma; 66 min.)