. JUSTIČNÍ KANÁL

JUSTIČNÍ KANÁL
... sledujte výkon práva v českých zemích ...

Rozhovory


Rozhovor s Ing. Jiřím Fialou k rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva ve Štrasburku o porušení jeho práva na rodinný život.


Vánoční rozhovor s Ing. Jiřím Fialou. O knížkách, vánocích ve vězení i občanské statečnosti. Natočeno 29. prosince 2005.


O elektronizaci soudních spisů a dalších prosazovaných novotách v českém soudnictví i o činnosti sdružení Zákazníci české justice hovoří ing. David Kolaja.