. JUSTIČNÍ KANÁL

JUSTIČNÍ KANÁL
... sledujte výkon práva v českých zemích ...

Reportáže

Na zákon se soudci odvolávají, hlavně když jde o jejich čtrnáct platů, nesesaditelnost z funkcí a další doživotní prebendy. A jak zákon naplňují, když mají pořizovat zvukový nebo dokonce obrazový záznam každého soudního jednání?Videosoubor spustíte tlačítkem "Play" v přehrávači

Pro ně zákon neplatí?
Reportáž z návštěvy Justičního areálu v Praze na Míčánkách, 11. 8. 2009
(video streaming 256 kb/s, .wmv; 20 min.)


Občanský soudní řád podle novely platné od 1. 7. 2009:

§ 40

(1) Úkony, při nichž soud jedná s účastníky, provádí dokazování nebo vyhlašuje rozhodnutí, se zaznamenávají ve formě zvukového nebo zvukově obrazového záznamu (dále jen „záznam“). Záznam se uchovává na trvalém nosiči dat, který je součástí spisu.Pro ně zákon neplatí? Pro ně zákon neplatí?
Pro ně zákon neplatí? Pro ně zákon neplatí?
Pro ně zákon neplatí? Pro ně zákon neplatí?
Pro ně zákon neplatí? Pro ně zákon neplatí?
Pro ně zákon neplatí? Pro ně zákon neplatí?