. JUSTIČNÍ KANÁL

JUSTIČNÍ KANÁL
... sledujte výkon práva v českých zemích ...

Vaše názory


Jak funguje právní stát - Příklad ze života pro poučení spoluobčanů., Jiří Smejkal


Soudcovské škody nesmí jít k tíži občanů, Dr. M. Chovancová


Neplatné jmenování soudců v ČR v letech 1992-2002, Dr. M. Chovancová


Právo zůstává uzavřeno v mafiánském kruhu soudního systému, Radim Lhoták