. JUSTIČNÍ KANÁL

JUSTIČNÍ KANÁL
... sledujte výkon práva v českých zemích ...

Mozaika


Videosoubor spustíte tlačítkem "Play" v přehrávači

Předseda Ústavního soudu pro Českou televizi, 12. dubna 2010
(video streaming 497 kb/s, .wmv; 5 min.)


předseda Ústavního soudu JUDr. Pavel Rychetský ke střídavé péči o děti po rozvodu rodičů:

"V soudní judikatuře přetrvává taková pověra, že vhodnějším a lepším pro výchovu dětí zejména útlého věku je zásadně matka. Zákon a mezinárodní úmluvy však říkají něco jiného. Říkají: Oba rodiče mají stejná rodičovská práva, jsou si rovni. Není možné jednoho z nich, dokonce jen na základě pohlaví, preferovat."

ČT24.cz 12. 4. 2010: ÚS: Pouhý nesouhlas matky nesmí zamezit střídavé péči

Nález Ústavního soudu ze dne 23. února 2010 ve věci sp. zn. III. ÚS 1206/09