. JUSTIČNÍ KANÁL

JUSTIČNÍ KANÁL
... sledujte výkon práva v českých zemích ...

Mozaika


Videosoubor spustíte tlačítkem "Play" v přehrávači

Den otevřených dveří u Obvodního soudu pro Prahu 1, 18. 5. 2005, videozáznam slavnostního zahájení a veřejné diskuse
(video streaming 125 kb/s, .wmv; 70 min.)

Otevřená justice

Luboš Patera

Justice se otevřela ... dětem. Den otevřených dveří u Městského soudu v Praze v loňském roce vzbudil mezi občany zájem poměrně velký. Návštěvníky úvodní besedy s předsedou městského soudu JUDr. Sváčkem a tehdejším ministrem spravedlnosti JUDr. Čermákem zredukovala justiční stráž a mnoho (vesměs s justicí nespokojených) občanů se do sálu nevešlo. Vášně nespokojenců byly přesto vyventilovány ... a nic se nezměnilo. Odvážná slova předsedy soudu Sváčka, že i soudci musí respektovat práva účastníků soudních řízení a chovat se k nim korektně, vyřčená do televizních kamer, byla rychle zapomenuta a vše zůstalo při starém, včetně excesů soudní /z/vůle.

Další dveře otevřel Obvodní soud pro Prahu 1 v úterý 18. května 2005. Budova soudu se také naplnila, tentokrát však především organizovanými školními výpravami. Zda šlo o záměr organizátorů, nebo dospělí občané, kterým české soudnictví bezprostředně zasahuje do životů, jsou již dostatečně otráveni, známo není. Programu se tentokrát nezúčastnil ani současný ministr spravedlnosti JUDr. Pavel Němec. Zřejmě nebyl ani zván vzhledem k aktuální semknutosti soudních struktur proti němu v reakci na některá jeho sankční opatření proti nehodným soudcům; causa "katarského prince" se jeví být jen průhlednou záminkou. "Významní představitelé pražské justice", spolek českých soudců i radikální propagátorky tzv. domácího násilí, tak měli dostatek vděčných posluchačů svých projevů i návštěvníků výstav a prezentací, u nichž šlo kromě poznání pro ně jistě nového a atraktivního prostředí také o lákavé ulití se z vyučování. A dětské publikum vskutku nezklamalo; samochválu zástupců soudních struktur odměňovalo nadšeným potleskem. Uvidíme, zda stejně nadšeně budou tyto děti bloudit justičními paláci i v budoucnu, již jako dospělí účastníci soudních řízení při hledání ochrany svých práv.