. JUSTIČNÍ KANÁL

JUSTIČNÍ KANÁL
... sledujte výkon práva v českých zemích ...

Mozaika


Pomáhat a chránit? Kdy a kde? - hříchy a trable státní policie souhrnně na Facebooku...


A pak že soudkyni ani dortem neuhodíš; 20. října 2015


Causa David Rath: Nechť jsou slyšeny obě strany; 30. července 2015


Věc: Podnikatelská činnost JUDr. Berglové - Pohádka o zneužité soudkyni; 15. července 2015


Drazí soudci... Nebuďte nenažraní! Senátor Jan Veleba vzkazuje soudcům...; 10. února 2015


Kdo se směje naposled... - spisová anabáze soudu pro Prahu 2; 22. března 2014


Právní, anebo justiční stát? - beseda se soudcem Nejvyššího správního soudu Karlem Šimkou; 9. ledna 2014


Ministerstvo vánoční nevstřícnosti aneb jak na soudní znalce; 19. prosince 2013


O souzení v Čechách - Časosběrný audiodokument ze soudních síní; 7. března 2013


Příjemné ústavní odpoledne aneb další rána exekuční mafii - Videozáznam vyhlášení nálezu Ústavního soudu ve věci Luboše Mesznera; 18. února 2013


Reforma justice - Videozáznam semináře v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR; 4. února 2013


Bárta, Škárka zproštěni, Kočí stále nebručí; 23. ledna 2013


Stále aktuální výzva, 1. ledna 2013


Tisková konference JUDr. Kláry Samkové, Ph.D., 12. října 2012


Křest knihy Věry Noskové Příběhy mužů, 9. října 2012


Návrh Spolku Šalamoun na opatření k zavedení účiného dohledu nad čiností české justice a státního zastupitelství


Tisková konference JUDr. Kláry Samkové, Ph.D., kandidátky na prezidenta republiky; 25. září 2012


Soudkyně Šmídová: Kabinetní justice jako norma, 17. září 2012


Ministerstvo spravedlnosti: Diskriminace a cenzura pro názor, 21. srpna 2012


Křest knihy rozvodových soudniček advokátky JUDr. Kláry A. Samkové, Ph.D. Zbavte mě toho pitomce/sundejte ze mě tu mrchu, 27. června 2012


Záznam vládní tiskové konference k analýze korupčních rozsudků, 17. dubna 2012


Bárta s podmínkou, Škárka natvrdo; Kočí zatím nebručí - Videozáznam vyhlášení rozsudku v trestním procesu proti Vítu Bártovi a Jaroslavu Škárkovi, 13. dubna 2012


Stop bezpráví - demonstrace před Ministerstvem spravedlnosti, 20. února 2012


Záznam tiskové konference ministra spravedlnosti k projektu Restorativní justice - podpora a poradenství obětem trestných činů, 20. ledna 2012


Záznam tiskové konference ministra spravedlnosti k analýze efektivnějšího postihu drobné kriminality a k nevině ministerstva v cause zapomenutých miliard ve Švýcarsku, 28. prosince 2011


Poplašná zpráva ve sněmovně "Jedno z pěti dětí je pohlavně zneužíváno" - tvrdí Monika Šimůnková, zmocněnkyně vlády ČR v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR, 12. října 2011


Petiční výbor Senátu projednal petici Za propuštění politického vězně Ing. Jiřího Fialy, svobodné volby soudců, opětovné zavedení soudních porot, 5. října 2011


Záznam tiskové konference sdružení Spravedlnost dětem a Asociace neúplných rodin k rodinnému právu v rekodifikovaném občanském zákoníku, 16. srpna 2011


Záznam tiskové konference Soudcovské unie, 14. července 2011


"Nezávislé" soudy: Kvaltujeme jen pro vrchnost!


Záznam tiskové konference ministra spravedlnosti k úpravě souběhu funkcí v obchodních společnostech a družstvech, 27. června 2011


Volba soudních přísedících Zastupitelstvem hl. m. Prahy, 23. června 2011


Záznam tiskové konference ministra spravedlnosti ke spuštění internetové databáze soudních rozhodnutí, 1. června 2011


Záznam tiskové konference ministra spravedlnosti k reformě dovolacího řízení u Nejvyššího soudu, 28. března 2011


Na každou jednou dojde - hlavní líčení v trestní věci křivého svědectví jedné nechvalně proslulé "psycholožky"... 11. února 2011


Napsali o justici - VI - V závěru roku neuškodí zamyslet se nad pohledy na českou justici z obou stran soudcovské stolice; bez ohledu na datum jejich vzniku jsou stále aktuální..., 30. prosince 2010


Tabulky výživného stále ve hře..., setkání exministryně Daniely Kovářové s novináři, 15. listopadu 2010


Záznam semináře Neslyšící občané před českými soudy, 3. listopadu 2010


Záznam tiskové konference ministra spravedlnosti ke spuštění veřejného portálu infoData, 7. října 2010


Záznam tiskové konference ministra spravedlnosti k akčnímu plánu reformy justice, 27. srpna 2010


Úsporné Ministerstvo spravedlnosti; Rozpočtová zodpovědnost, ke které se hlásí nová vláda, se začíná projevovat i v podobě rušení sporných nákupů, projektů a smluvních zakázek na poskytování služeb, kterým se nová garnitura distancuje od předchozí ministryně a jejích údajných vazeb na "justiční mafie"... 29. července 2010


Kulatý stůl ministryně spravedlnosti k určování výživného, 22. června 2010


"Spravedlnost" mocných - Kmotři a pěšáci českých mafií ... V Dolejšího "interní zprávě" se píše o tom, co už je dávno známo, sle přesto stojí za připomenutí. Podle poznatků protřelého státního zástupce si soudci vzájemně pomáhají a kryjí přestupky kolegů. Předseda pražského vrchního soudu Vladimír Stibořík, předseda městského soudu Jan Sváček a ministr spravedlnosti Karel Čermák byli velmi spřízněni s osobami kolem konkurzní mafie soudce Berky. ...


Bída znalců lidských duší ... Experty, kteří na objednávku a za řádově 200 000 korun(!) jménem Všeobecné fakultní nemocnice v Praze tvrdí, že paní Prodělalová musí být zbavena rodičovských práv, protože chodí za svými dětmi do školy, kde se zajímá o jejich prospěch a nechává jim v šatně sladkosti a květiny(!), zastupovala při výslechu soudem MUDr. Pavla Hellerová. ...


Justiční kanál již brzy ve vašem kině!


Rozvodový průmysl 1: "Rozvodová mašinerie proto rozšiřuje kádry feministické policie - např. centra služeb pro ochranu dětí, centra proti domácímu násilí, agentury pro vymáhání výživného. Tato policie je takřka bez výjimky zaměřena proti mužům a operuje mimo zákonné procesy ochrany osobnosti."


předseda Ústavního soudu JUDr. Pavel Rychetský ke střídavé péči o děti po rozvodu rodičů: "V soudní judikatuře přetrvává taková pověra, že vhodnějším a lepším pro výchovu dětí zejména útlého věku je zásadně matka. Zákon a mezinárodní úmluvy však říkají něco jiného. Říkají: Oba rodiče mají stejná rodičovská práva, jsou si rovni. Není možné jednoho z nich, dokonce jen na základě pohlaví, preferovat."


Soudci se ve starých těžkých talárech potí; nový střih odlehčených talárů se v soudních síních setkává s úžasem i nefalšovaným zájmem účastníků řízení


"Řikám to pomáhat a chránit tady neřikejte..." - sféráz policejní stanice v Praze - Vršovicích


Česká advokátní komora versus nepohodlná advokátka aneb: Naši paní Kláru nedáme!


Záznam tiskové konference sdružení Spravedlnost dětem ke Cochemskému modelu, 3. února 2010


"Kamera je váš problém" a další perly u Obvodního soudu pro Prahu 3, 19. listopadu 2009


Záznam tiskové konference ministryně spravedlnosti k určování výživného, 3. prosince 2009


Záznam semináře Neslyšící občané před českými soudy, 11. listopadu 2009


Zvůle sametu - protest pana Stanislava Smetany před MsP, dokument Webvize z cyklu Svědectví doby o justičních křivdách současnosti


Záznam tiskové konference obětí konkursních podvodů a mafií v ČR, 2. listopadu 2009


Střípky z diskuse na konferenci Datové schránky českých soudů, elektronické dokazování a počítačové rozpoznávání hlasu v justici, 20. října 2009


Martu zná celá parta, 24. srpna 2009


Záznam tiskové konference sdružení Spravedlnost dětem k sedmé vlně žalob rodičů k Evropskému soudu pro lidská práva ve Štrasburku, 4. srpna 2009


Truchlivý obraz českého soudnictví vylíčil JUDr. Milan Hulík na mezinárodním symposiu v Nizozemí: Rozjímání nad tolerancí a intolerancí


Nesoudíme, odejděte! - jak se nesoudilo u soudu pro Prahu 2, 22. června 2009


Záznam tiskové konference ministra spravedlnosti ke kontrole severočeských soudů, 30. dubna 2009


Oslavte velikonoce veselou velikonoční hrou Vymrskej svou soudkyni. Posílíte tím důvěru občanů v nezávislé, nestranné, odborné a spravedlivé rozhodování soudů českého právního státu. 9. dubna 2009


Článek 23 poprvé: Občané mají právo postavit se na odpor proti každému, kdo by odstraňoval demokratický řád lidských práv a základních svobod, založený Listinou, jestliže činnost ústavních orgánů a účinné použití zákonných prostředků jsou znemožněny. 25. března 2009


Záznam tiskové konference ministra spravedlnosti s poslanci Evropského parlamentu, 12. prosince 2008


Záznam tiskové konference ministra spravedlnosti k zahájení pilotní fáze projektu Sanace dluhů odsouzených po propuštění, 2. prosince 2008


Záznam tiskové konference nového prezidenta Soudcovské unie JUDr. Tomáše Lichovníka, 24. listopadu 2008


Záznam tiskové konference ministerstva spravedlnosti k vyhlášení literární soutěže pro mládež, 30. října 2008


Jan Kraus uvolněně o policii i justici..., 20. října 2008


Antiúnoskyně a soukromé ministerstvo práce a sociálních věcí, 3. září 2008


O nahlížení do spisu po dejvicku aneb Spolčení hlupců I, 22. srpna 2008


Záznam tiskové konference sdružení Spravedlnost dětem k šesté vlně žalob rodičů k Evropskému soudu pro lidská práva ve Štrasburku, 14. srpna 2008


Desetikoruna


Seriál Jak chrabrá státní policie stojí v zákazu zastavení pokračuje III. dílem: "Jedeme s úsměvem do ZOO", 19. června 2008


Justiční mafie - Vesecká, Němec, Kučera, Salichov, Coufal, Grygárek, Černovský vs. Benešová; záznam závěrečných řečí dne 2. června a vyhlášení rozsudku dne 5. června 2008


Záznam tiskové konference sdružení Spravedlnost dětem k novele občanského soudního řádu, 30. května 2008


Záznam tiskové konference ministerstva spravedlnosti k využití přepisu lidského hlasu počítačem v justici, 20. května 2008


Záznam tiskové konference ministra Soudcovské unie, 13. května 2008


Záznam tiskové konference ministra spravedlnosti k výsledkům personálního auditu na okresních a krajských soudech, 4. dubna 2008


Napsali o justici - IV, únor 2008 - Justiční stát a nezávislost soudů


Záznam bilanční tiskové konference ministra spravedlnosti, 17. ledna 2008


Českobudějovické soudní masáže; 11. ledna 2008


Přátelé ministerstva spravedlnosti se táží svých odborů; 8. ledna 2008


Záznam diskusního fóra Liberálního institutu "Svoboda v ohrožení - prorůstání politiky, institucí veřejné správy a organizovaného zločinu - nová normalizace ?" za účasti Vladimíra Hučína, bývalého důstojníka BIS, Janka Kroupy, reportéra a autora knihy "Zločin jako profese", a Zdeňka Havelky, podnikatele, 12. prosince 2007


Napsali o justici - III, listopad 2007 - Ministr spravedlnosti: soudce by neměl být aktivní v občanském sdružení


Konference Reforma justice s vystoupením předsedy vlády, ministra spravedlnosti a jeho náměstků, 19. listopadu 2007


Záznam semináře ČSSD Aktuální problémy české justice za účasti JUDr. Marie Benešové, JUDr. Jaroslava Fenyka a Ing. Petra Uhla, 1. listopadu 2007


Přátelé Ministerstva spravedlnosti vstupují do Fóra - odborového sdružení zaměstnanců a přátel Ministerstva spravedlnosti ČR, 18. října 2007


Záznam tiskové konference sdružení Spravedlnost dětem k vyhlášení 5. vlny žalob rodičů proti českému státu k Evropskému soudu pro lidská práva ve Štrasburku, 9. srpna 2007


Tisková zpráva ministerstva spravedlnosti k mezinárodním únosům dětí a dalším aspektům rodinného práva, 3. července 2007


Historie, nebo současnost?! O pověsti "naší" justice...


Záznam tiskové konference ministra spravedlnosti k novele zákona o soudech a soudcích, 25. května 2007


Protikorupčníci Vávra a Vyklický: Transparency International zapletena do podivných milionových vládních dotací; v její správní radě zasedají čestní prezidenti spolku českých soudců - předsedové Obvodních soudů pro Prahu 1 a 10 ...


Satisfakce! Ing. Jiří Fiala přebírá první odškodnění za poškozování své osoby českým "právním" státem, 19. dubna 2007


Záznam tiskové konference Soudcovské Unie, 19. dubna 2007


Seriál Jak chrabrá státní policie stojí v zákazu zastavení pokračuje II. dílem, 29. března 2007


Záznam tiskové konference ministra spravedlnosti k návrhu vyšších trestních sazeb za korupci, 5. dubna 2007


Záznam tiskové konference ministra spravedlnosti k zajištění nových 55 soudců, 29. března 2007


Záznam tiskové konference ministra spravedlnosti k elektronickým platebním rozkazům, 13. března 2007


O horlivém odškodňování zločinů - rozhovor s tiskovou mluvčí Ministerstva spravedlnosti, 27. února 2007


Jak chrabrá státní policie stojí v zákazu zastavení, 21. února 2007


O rovnosti mužů a žen před trestním soudem v Nymburku a veselém justičním strážci, 19. února 2007


Tisková konference ke korupci v justici, 1. listopadu 2006


Napsali o justici - II, říjen 2006: Soudcokracie v ČR - fikce, nebo realita? Sborník textů Centra pro ekonomiku a politiku


Záznam tiskové konference nového ministra spravedlnosti JUDr. Jiřího Pospíšila, 12. září 2006


Záznam tiskové konference Kolegia předsedů krajských soudů, 29. srpna 2006


Záznam tiskové konference sdružení Spravedlnost dětem k vyhlášení 4. vlny žalob rodičů proti českému státu k Evropskému soudu pro lidská práva ve Štrasburku, 8. srpna 2006


Soudce JUDr. Jiří Bernát jako průkopník skutečně otevřené justice; causa zločinného spolčení soudce Berky a spol. již před trestním senátem.


Rozlučková tisková konference ministra spravedlnosti JUDr. Pavla Němce


Zastavte protiotcovský teror! Reportáž z tiskové konference v Liberci


Revolucionář Jirsa zruší třetinu českých soudů!


"Ženy jsou prachmizerné soudkyně", říká odborník v sexuologii Radim Uzel.


Soudkyně Nefová bojuje proti ústavě: O zážitku s pokusem pořídit zvukový záznam jednání Okresního soudu Praha západ.


Napsali o justici - I, červenec 2005: Justiční divno - Jiří Franěk, Právo 28. 7. 2005; Odstřel - Jan Kraus, Blesk 27. 7. 2005.


Zvukový záznam a video záznam z tiskové konference sdružení Spravedlnost dětem dne 26. 7. 2005 k vyhlášení třetí vlny žalob českých otců k Evropskému soudu pro lidská práva ve Štrasburku.


O pořizování zvukových záznamů s předsedou Krajského soudu v Hradci Králové.


Reportáž ze Dne otevřených dveří Krajského soudu v Hradci Králové.


Otevřená justice - videozáznam ze Dne otevřených dveří Obvodního soudu pro Prahu 1 s fejetonem Luboše Patery.


John Bok ze spolku Šalamoun hodnotí činnost Ministerstva spravedlnosti pod vedením ministra Pavla Němce, natočeno 26. 4. 2005.