. JUSTIČNÍ KANÁL

JUSTIČNÍ KANÁL
... sledujte výkon práva v českých zemích ...

Mozaika


Videosoubor spustíte tlačítkem "Play" v přehrávači

Antiúnoskyně a soukromé ministerstvo práce a sociálních věcí, 3. září 2008
(video streaming 176 kb/s, .wmv; 30 min.)


Ústava České republiky, Listina základních práv a svobod:

Každý má právo vyjadřovat své názory slovem, písmem, tiskem, obrazem nebo jiným způsobem, jakož i svobodně vyhledávat, přijímat a rozšiřovat ideje a informace bez ohledu na hranice státu. Cenzura je nepřípustná.


Pavlová unesla dítě!!

Jiří Fiala

v Praze, 03.09.08

Lenka Pavlová, dnes vysoká státní úřednice, ředitelka Úřadu pro mezinárodně-právní ochranu dětí v Brně, se vydala cestou matek, které zastupovala před naší feministickou justicí a které naváděla k protiprávnímu jednání, jež jim u nás vždycky prošlo. Dneska se vydala věrně jejich cestou, kterou si sama mnohokráte vyzkoušela - sama unesla otci dítě, které mu bylo svěřeno do péče. Sdělil nám to náš sice neznámý, leč rozhodně věrohodný zdroj...Antiúnoskyně a soukromé ministerstvo práce a sociálních věcí Antiúnoskyně a soukromé ministerstvo práce a sociálních věcí Antiúnoskyně a soukromé ministerstvo práce a sociálních věcí
Antiúnoskyně a soukromé ministerstvo práce a sociálních věcí Antiúnoskyně a soukromé ministerstvo práce a sociálních věcí Antiúnoskyně a soukromé ministerstvo práce a sociálních věcí
Antiúnoskyně a soukromé ministerstvo práce a sociálních věcí Antiúnoskyně a soukromé ministerstvo práce a sociálních věcí Antiúnoskyně a soukromé ministerstvo práce a sociálních věcí
Antiúnoskyně a soukromé ministerstvo práce a sociálních věcí Antiúnoskyně a soukromé ministerstvo práce a sociálních věcí Antiúnoskyně a soukromé ministerstvo práce a sociálních věcí
Antiúnoskyně a soukromé ministerstvo práce a sociálních věcí Antiúnoskyně a soukromé ministerstvo práce a sociálních věcí Antiúnoskyně a soukromé ministerstvo práce a sociálních věcí
Audiosoubor spustíte tlačítkem "Play" v přehrávači

"Bereme to vážně..."
Telefonuje tiskový mluvčí Ministerstva práce a sociálních věcí Jiří Sezemský, 4. září 2008
(audio streaming 48 kb/s, .wma; 4 min.)


Vyjádření bývalého manžela antiúnoskyně JUDr. Lenky Pavlové a další informace přímo od zdroje

Ředitelka úřadu porušila zákon, Události ČT 1, 10. 9. 2008

Pavlová nepředala svého syna otci. Porušila zákon?, Týden.cz, 10. 9. 2008

Úřad brání práva dětí, jeho ředitelka je ale sama porušuje, ČT 24, 10. 9. 2008

Nečas: Jednání ředitelky ÚMPOD prošetříme, České noviny, 11. 9. 2008

Nečas chce prošetřit šéfku úřadu pro práva dětí. Nepůjčovala prý syna otci, iDnes.cz, 11. 9. 2008

Má chránit děti, své unesla, Lidové noviny, 12. 9. 2008


Unesený syn je již znovu s tátou!


Vážený pan
Jiří Sezemský
tiskový mluvčí Ministerstva práce a sociálních věcí
------------------------------------------------

4. září 2008

Věc: žádost o poskytnutí informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím

Vážený pane Sezemský,

podle naší telefonické dohody Vám zasílám následující otázky k činnosti Ministerstva práce a sociálních věcí a žádám Vás o poskytnutí vyčerpávajících informací:

1. Vykonává pro Ministerstvo práce a sociálních věcí (dále jen MPSV) ostrahu objektu a službu ve vrátnici nějaká soukromá bezpečnostní agentura?

Pokud ano:

2. O jakou firmu jde?

3. Je smlouva mezi MPSV a takovou soukromou bezpečnostní agenturou veřejně přístupná?

4. Jak vysoká je úhrada takových služeb za určité konkrétní období z rozpočtu MPSV, tedy z peněz daňových poplatníků?

5. Jsou zaměstnanci takové soukromé bezpečnostní agentury oprávněni k fyzickým útoků proti návštěvníků MPSV v době úředního dne a v úředních hodinách?

6. Pokud jsou zaměstnanci takové soukromé bezpečnostní agentury oprávněni k fyzickým útoků proti návštěvníků MPSV, na základě jakého zákonného oprávnění nebo opatření MPSV?

7. Kdo z kompetentních zaměstnanců nebo funkcionářů MPSV vykonává nad činností takové soukromé bezpečnostní agentury dozor?

8. Mají zaměstnanci takové soukromé bezpečnostní agentury povinnost nosit viditelně označení firmy a své osoby? Je to obsaženo ve smlouvě o poskytovaných službách? Jaké jsou smluvní sankce za porušení smlouvy o poskytování služeb?

9. Pokud mají zaměstnanci takové soukromé bezpečnostní agentury povinnost nosit viditelně označení firmy a své osoby, z jakého důvodu nebyl v úřední den a v úředních hodinách ve středu 3. 9. 2008 viditelně označen zaměstnanec soukromé bezpečnostní agentury, jehož fotografie je zveřejněna zde: http://www.justicetv.cz/mozaika/obr/mpsv03.jpg?

10. Mají zaměstnaci MPSV povinnost při jednání s návštěvníky MPSV v úřední den a v úředních hodinách nosit viditelné označení své osoby jménem a příslušností k MPSV nebo se na vyžádání návštěvníků MPSV představit jménem?

11. Pokud ano, proč v úřední den a v úřední době ve středu 3. 9. 2008 při jednání s návštěvníky nebyl označen a na opakované žádosti se odmítl představit zaměstnanec MPSV, jehož fotografie je zveřejněna zde: http://www.justicetv.cz/mozaika/obr/mpsv14.jpg? Jak se jmenuje tento zaměstnanec MPSV? (Jde o muže ve světlé košili, nikoliv o státního policistu.)

Při svobodném vyhledávání informací, týkajících se činnosti MPSV, byli v úřední den a v úředních hodinách ve středu 3. 9. 2008 fyzicky napadeni redaktoři Justičního kanálu. Videozáznam je zveřejněn zde: http://www.justicetv.cz/mozaika/lenka2.htm. Incident vyřešila zásahová jednotka státní policie tak, že blíže neurčeným útočníkům, kteří redaktory Justičního kanálu napadli, domluvila.

12. Vyvodilo MPSV z uvedeného incidentu nějaké důsledky vůči firmě, která pro MPSV vykonává ostrahu objektu a službu ve vrátnici a jejím jednotlivým zaměstnancům?

13. Byli na základě nutnosti zásahu státní policie proti útočníkům, kteří fyzicky napadli redaktory Justičního kanálu, zaměstnaci MPSV a zaměstnanci firmy, která pro MPSV vykonává ostrahu objektu a službu ve vrátnici, proškoleni o nutnosti zachovávat úctu k právům a svobodám občanů - návštěvníků MPSV?

14. Byli zaměstnaci MPSV a zaměstnanci firmy, která pro MPSV vykonává ostrahu objektu a službu ve vrátnici, vyzkoušeni nebo jinak prověřeni ze znalosti práv a svobod občanů - návštěvníků MPSV a ze znalosti ústavní zásady, že občané mohou činit vše, co zákon nezakazuje, a že povinnosti lze občanům ukládat pouze na základě zákona, nikoliv svévolnými příkazy kdejakého zaměstnance kdejaké soukromé bezpečnostní agentury?

15. Jaká opatření přijalo MPSV, aby se incident fyzického napadení redaktorů Justičního kanálu v budově MPSV již neopakoval?

Děkuji Vám za přesné, výstižné a vyčerpávající odpovědi

S pozdravem

Luboš PateraLžou, podvádějí a zapírají, a vydávají to za výkon státní správy. Pod č. j. 2008/63833 informace oficiálně poskytnuté Ministerstvem práce a sociálních věcí skrze Jiřího Kubešu, ředitele Odboru lidských zdrojů a odborných agend:

Vážený pan
Jiří Sezemský
tiskový mluvčí Ministerstva práce a sociálních věcí
------------------------------------------------

4. září 2008

Věc: žádost o poskytnutí informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím

Vážený pane Sezemský,

podle naší telefonické dohody Vám zasílám následující otázky k činnosti Ministerstva práce a sociálních věcí a žádám Vás o poskytnutí vyčerpávajících informací:

1. Vykonává pro Ministerstvo práce a sociálních věcí (dále jen MPSV) ostrahu objektu a službu ve vrátnici nějaká soukromá bezpečnostní agentura?

Ano, vykonává.

Pokud ano:

2. O jakou firmu jde?

Westpoint, a.s.

3. Je smlouva mezi MPSV a takovou soukromou bezpečnostní agenturou veřejně přístupná?

Ne, smlouva není veřejně přístupná, jedná se o obchodní smlouvu.

4. Jak vysoká je úhrada takových služeb za určité konkrétní období z rozpočtu MPSV, tedy z peněz daňových poplatníků?

Kompletní informaci k této otázce můžete získat na serveru "Informačního systému o veřejných zakázkách", neboť poskytovatel služby Westpoint, a.s. byl vybrán řádnou veřejnou zakázkou (obchodní veřejnou soutěží).

5. Jsou zaměstnanci takové soukromé bezpečnostní agentury oprávněni k fyzickým útoků proti návštěvníků MPSV v době úředního dne a v úředních hodinách?

Zaměstnanci soukromé bezpečnostní služby nejsou oprávněni k fyzickému násilí vůči návštěvníkům, ledaže by ve smyslu příslušných ustanovení trestního zákona šlo o odvracení hrozícího nebezpečí - nutná obrana, krajní nouze.

6. Pokud jsou zaměstnanci takové soukromé bezpečnostní agentury oprávněni k fyzickým útoků proti návštěvníků MPSV, na základě jakého zákonného oprávnění nebo opatření MPSV?

viz předešlé

7. Kdo z kompetentních zaměstnanců nebo funkcionářů MPSV vykonává nad činností takové soukromé bezpečnostní agentury dozor?

Pověření zaměstnanci útvaru, jemuž je tato působnost stanovena organizačním řádem. Jedná se o Oddělení bezpečnosti krizového řízení a řízení rizik.

8. Mají zaměstnanci takové soukromé bezpečnostní agentury povinnost nosit viditelně označení firmy a své osoby? Je to obsaženo ve smlouvě o poskytovaných službách? Jaké jsou smluvní sankce za porušení smlouvy o poskytování služeb?

Ano. Vyplývá to z interního předpisu firmy Westpoint pro výkon činnosti.

9. Pokud mají zaměstnanci takové soukromé bezpečnostní agentury povinnost nosit viditelně označení firmy a své osoby, z jakého důvodu nebyl v úřední den a v úředních hodinách ve středu 3. 9. 2008 viditelně označen zaměstnanec soukromé bezpečnostní agentury, jehož fotografie je zveřejněna zde: http://www.justicetv.cz/mozaika/obr/mpsv03.jpg?

Dne 3. 9. 2008 měl zaměstnanec bezpečnostní agentury viditelné označení (závěsnou jmenovku). Vzhledem k tomu, že se nedalo vyloučit poškození této jmenovky, jelikož jste se jí opakovaně dotýkal, ze své výstroje ji odepnul.

10. Mají zaměstnanci MPSV povinnost při jednání s návštěvníky MPSV v úřední den a v úředních hodinách nosit viditelné označení své osoby jménem a příslušností k MPSV nebo se na vyžádání návštěvníků MPSV představit jménem?

Povinnost není stanovena písemným příkazem. V případě jednání zaměstnance MPSV s veřejností je však představení samozřejmostí.

11. Pokud ano, proč v úřední den a v úřední době ve středu 3. 9. 2008 při jednání s návštěvníky nebyl označen a na opakované žádosti se odmítl představit zaměstnanec MPSV, jehož fotografie je zveřejněna zde: http://www.justicetv.cz/mozaika/obr/mpsv14.jpg? Jak se jmenuje tento zaměstnanec MPSV? (Jde o muže ve světlé košili, nikoliv o státního policistu.)

viz předešlé

12. Při svobodném vyhledávání informací, týkajících se činnosti MPSV, byli v úřední den a v úředních hodinách ve středu 3. 9. 2008 fyzicky napadeni redaktoři Justičního kanálu. Videozáznam je zveřejněn zde: http://www.justicetv.cz/mozaika/lenka2.htm. Incident vyřešila zásahová jednotka státní policie tak, že blíže neurčeným útočníkům, kteří redaktory Justičního kanálu napadli, domluvila.

Tvrzení o fyzickém napadení Vaší osoby a společníka je nepravdivé. Neprokazuje to ani Vámi pořízený videozáznam, na který se odvoláváte. Incident spočíval v tom, že jste se svým společníkem nerespektovali opakované upozornění ostrahy, že pokud chcete fotografovat a natáčet v objektu MPSV, je třeba souhlasu oprávněného zaměstnance. O tento souhlas jste nepožádali. Váš společník naopak vytrvale kamerou natáčel dál a pořizoval i detailní záběry jednotlivých osob, aniž měl k tomu jejich souhlas (§ 12 odst. 1 zák. č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů). Takové počínání lze kvalifikovat jako úmyslné porušení práva na ochranu osobnosti, neboť nemělo charakter dle ustanovení § 12 odst. 3 téhož zákona. V této situaci ostraha objektu plnila pouze jí danou povinnost, tj. do příchodu policie, aniž k tomu použila jakéhokoliv fyzického kontaktu či násilí.

13. Vyvodilo MPSV z uvedeného incidentu nějaké důsledky vůči firmě, která pro MPSV vykonává ostrahu objektu a službu ve vrátnici a jejím jednotlivým zaměstnancům?

Ne, viz předešlé

14. Byli na základě nutnosti zásahu státní policie proti útočníkům, kteří fyzicky napadli redaktory Justičního kanálu, zaměstnanci MPSV a zaměstnanci firmy, která pro MPSV vykonává ostrahu objektu a službu ve vrátnici, proškoleni o nutnosti zachovávat úctu k právům a svobodám občanů - návštěvníků MPSV?

Otázka je účelově formulována. Zásah Policie ČR byl vyžádán ke zjednání pořádku proti dvěma osobám, které nerespektovaly režimová opatření stanovená ministerstvem na základě zákona č. 412/2005 Sb. a k ochraně zaměstnanců a majetku státu. Nereagovaly na pokyny a výzvy ostrahy objektu k zanechání nepovolené činnosti a vyvolaly tím incident, jehož důsledky nyní účelově obracejí proti ostraze a zaměstnancům MPSV.

15. Byli zaměstnanci MPSV a zaměstnanci firmy, která pro MPSV vykonává ostrahu objektu a službu ve vrátnici, vyzkoušeni nebo jinak prověřeni ze znalosti práv a svobod občanů - návštěvníků MPSV a ze znalosti ústavní zásady, že občané mohou činit vše, co zákon nezakazuje, a že povinnosti lze občanům ukládat pouze na základě zákona, nikoliv svévolnými příkazy kdejakého zaměstnance kdejaké soukromé bezpečnostní agentury?

Zaměstnanci MPSV stejně jako zaměstnanci bezpečnostní agentury nepochybně znají práva a svobody občanů zaručená ústavou a Listinou základních práv a svobod, jakož i jinými právními předpisy a to stejně dobře jako provozovatelé Justičního kanálu, pouze s tím rozdílem, že je při styku s občany, kteří přicházejí na ministerstvo vyřídit své záležitosti respektují a jejich výklad si účelově nepřizpůsobují.

15. Jaká opatření přijalo MPSV, aby se incident fyzického napadení redaktorů Justičního kanálu v budově MPSV již neopakoval?

Otázka je účelově zformulována a nelze než si přát, aby k podobné situaci už nedošlo. Bylo by vhodné, aby se provozovatelé Justičního kanálu při návštěvě MPSV chovali stejně jako ostatní občané, kteří naše ministerstvo běžně navštěvují a žádné problémy při svobodném vyhledávání informací nemají. Bezpochyby z této události plynou pro obě strany určitá poučení. Z hlediska MPSV Vás mohu ujistit, že budou pečlivě zvážena a přijata potřebná opatření.

Jiří Kubeša
ředitel Odboru lidských zdrojů a odborných agend
Ministerstvo práce a sociálních věcíPoznámka Justičního kanálu:

Laskavý divák jistě zaregistroval, že kamera pořizovala obrazový záznam rozhovoru redaktora Justičního kanálu s tiskovým mluvčím ministerstva, a to včetně rozhovoru původně telefonického; nemohlo jít tedy o "porušení režimových opatření". Teprve po fyzickém útoku břichatým drzounem zaznamenala i tento útok. Na osobu, která jako zaměstnanec soukromé firmy provádí v úřední den v úřední budově státního ministerstva pracovní činnost pro toto ministerstvo za peníze daňových poplatníků, se ochrana osobnosti podle ust. § 12 odst. 1 občanského zákoníku nevztahuje. A i kdyby se v osobě útočníka zastupujícího zprivatizované státní ministerstvo jednalo o čistě soukromou osobu a její čistě soukromou násilnou aktivitu, tak na uvedeném místě a za uvedených okolností poskytla obrazovému záznamu Justičního kanálu dostatečnou právní legalitu a legitimitu zpravodajská licence podle ust. § 12 odst. 3 občanského zákoníku, podle něhož se podobizny, obrazové snímky a zvukové záznamy mohou bez svolení fyzické osoby pořídit nebo použít přiměřeným způsobem též pro tiskové, filmové, rozhlasové a televizní zpravodajství. V neposlední řadě je třeba zohlednit i skutečnost, že také ministerstvo je prošpikováno kamerami, které v rámci "režimových opatření" pořizují obrazové záznamy všech skutečně soukromých fyzických osob návštěvníků bez jejich předchozího souhlasu.


Ministerstvo práce a sociálních věcí
oddělení styků s veřejností
Jiří Sezemský
Jiri.Sezemsky@mpsv.cz
Irena Dlesková
Irena.Dleskova@mpsv.cz

24. září 2008

Věc: č. j. 2008/63833 - doplňující žádost o informace podle zákona o svobodném přístupu k informacím

Na základě již poskytnutých informací (viz níže v této zprávě) žádám znovu o poskytnutí informací o tom, jak vysoká je úhrada služeb firmy Westpoint, a.s. za určité konkrétní období z rozpočtu MPSV, tedy z peněz daňových poplatníků.

V informacích od Jiřího Kubešy, ředitele Odboru lidských zdrojů a odborných agend MPSV je totiž uvedeno, že "Kompletní informaci k této otázce můžete získat na serveru "Informačního systému o veřejných zakázkách", neboť poskytovatel služby Westpoint, a.s. byl vybrán řádnou veřejnou zakázkou (obchodní veřejnou soutěží)."

Na uvedeném serveru se mi však podařilo najít pouze základní informace o firmě Westpoit, nikoliv již informace o její smlouvě s MPSV, resp. o výši úhrad za služby poskytované MPSV, nelze tedy získat požadované informace z jiného - veřejného zdroje.

Pro upřesnění dále uvádím, že mnou požadované informace se týkají např. ceny za jednu hodinu vykázané strážní služby jednoho zaměstnance firmy Westpoint, nebo např. ceny za jedno čtvrtletí strážní služby konkrétního počtu zaměstnanců firmy Westpoint a podobně, přičemž jde o využívání peněz ze státního rozpočtu, tedy peněz daňových poplatníků.

Děkuji za přesné, výstižné a vyčerpávající odpovědi

S pozdravem

Luboš Patera


Ochrana Ministerstva práce a sociálních věcí (Ministerstva zvůle a násilí) před občany a prosazování "režimových opatření" tohoto státního orgánu soukromou bezpečnostní agenturou stojí daňové poplatníky každý měsíc 537 891,90 Kč včetně daně z přidané hodnoty, za kterou je možná považováno každé fyzické napadení návštěvníků ministerstva.

Informace, poskytnuté mluvčím ministerstva dne 14. 10. 2008:

"Dobrý den,

Zasílám Vám požadované informace a odkazy.

S pozdravem

Jiří Sezemský

Celková cena za zajištění výkonu fyzické ostrahy budov a majetku Ministerstva práce a sociálních věcí (budovy: Praha 2, Na Poříčním právu 376/1; Praha 2, Karlovo náměstí 1; Praha 2, Podskalská 19) za jeden kalendářní měsíc činí 452 010 Kč bez DPH, tj. 537 891,90 Kč vč. DPH

http://www.centralniadresa.cz/cadr/cadr08003Prepare.do;
jsessionid=AABGUkTg6seU2lG56PgYRg?znackaZakazky=10665006++++

http://www.centralniadresa.cz/cadr/cadr04004Prepare.do;
jsessionid=AABGUkTg6seU2lG56PgYRg?znackaInzeratu=10665006ZV01

http://www.centralniadresa.cz/cadr/cadr04004Prepare.do;
jsessionid=AABGUkTg6seU2lG56PgYRg?znackaInzeratu=10665006VY01
"


Lenka to veřejně nerada, aneb Předsedovy bicepsy: předchozí skandál kolem svérázné advokátky a kontroverzní ředitelky JUDr. Lenky Pavlové dne 20. 6. 2008

A skandál následující: Ministerstvo zvůle a násilí