. JUSTIČNÍ KANÁL

JUSTIČNÍ KANÁL
... sledujte výkon práva v českých zemích ...

Excesy

Talár dolů - jak svléknout soudce z taláru přímo v soudní síni
Talár dolů - jak svléknout soudce z taláru přímo v soudní síni
16. ledna 2015

YouTube linkTalár dolů - jak svléknout soudce z taláru přímo v soudní síni. 16. ledna 2015


Petice za „Zrušení definitivy soudců ČR“

České soudnictví je v hluboké krizi, soudce, kteří mají definitivu až do 70 let věku, nic nemotivuje k sebevzdělání, a bohužel ani k dodržování judikatury Ústavního soudu (ÚS) a Nejvyššího soudu (NS). Nezávislost soudců rozhodovat podle „vlastního právního názoru" se zvrhla v nezávislost soudců na zákonech a - bohužel - v masové a zcela beztrestné zneužívání svěřených pravomocí.

To proto jsou ÚS a NS zahlceny stížnostmi a dovoláními - a proto je délka soudních řízení nepřiměřeně dlouhá. Mnohá řízení jsou vyvolána nekvalitními či zjevně nezákonnými rozhodnutími v řízeních předcházejících, takže přetíženost soudů roste geometrickou řadou - a odráží tak ne zájem občanů se soudit, ale totální neschopnost soudů kvalifikovaně si poradit byť i s banálními spory.

Jedinou nápravou je zrušit soudcovskou definitivu a také striktně vyvozovat zodpovědnost za stále častější zneužití pravomocí jednotlivými soudci.

Například v zemích se staletou demokratickou tradicí - v USA a ve Švýcarsku - jsou soudci voleni přímo občany na období čtyř či pěti let a soudci se proto stávají zkušení advokáti s dobrou pověstí u veřejnosti.

U nás se stávají soudci mladí absolventi škol bez praxe a životních zkušeností a vidíme ten tristní výsledek.

Ing. Pavel Kulendík a Sdružení K 213

Petiční arch .jpg

Petiční arch .pdf


Aktuálně, 13. 2. 2015:

A najednou to jde - po podání ústavní stížnosti soud poškozenému jeho postavení přiznává...


Aktuálně, 18. 2. 2015:

Také soudce Čonka byl dnes svléknut z taláru - kárným soudem a definitivně...

Odvolali pražského soudce Čonku: Manipuloval se spisy!, Blesk.cz 20. 2. 2015

Soudce obvodního soudu Prahy 6 manipuloval se spisy, byl odvolán, iDnes.cz 20. 2. 2015

Obvodní soudce z Prahy 6 byl odvolán, manipuloval se spisy a procesy, Lidovky.cz 20. 2. 2015

Kárný senát zbavil funkce soudce z Prahy 6, účelově prý protahoval řízení, Český rozhlas 20. 2. 2015