. JUSTIČNÍ KANÁL

JUSTIČNÍ KANÁL
... sledujte výkon práva v českých zemích ...

Excesy

Strach nad Teplicemi


Videosoubor spustíte tlačítkem "Play" v přehrávači

Soudkyně Filevová: "Ústava mě momentálně nezajímá!", aneb Strach nad Teplicemi; 19. prosince 2007
(video streaming 176 kb/s, .wmv; 1 hod. 27 min)

Památný výrok o soudkyni nezajímající Ústavě v čase 45.24 min.


Kárné řízení s předsedkyní teplického soudu JUDr. Evou Tilleovou a soudkyní Mgr. Veronikou Filevovou se koná v pátek dne 25. dubna 2008 v 9.00 hodin u Vrchního soudu v Praze, nám. Hrdinů 1300, Praha 4, v jednací síni č. 5, 1. patro. Jednání je veřejné.

Aktuálně od kárného soudu, 25. 4. 2008: O napravené hříšnici

Kárný senát Vrchního soudu v Praze uznal dne 25. dubna 2008 Mgr. Veroniku Filevovou vinnou kárným proviněním a upustil od potrestání, neboť kárně obviněná soudkyně svou vinu doznala; spolu s ní obviněná předsedkyně teplického soudu JUDr. Eva Tilleová se kárnému soudu vyhnula svou rezignací na funkci předsedkyně soudu.

Rozhodnutí kárného senátu ve věci kárně obviněné soudkyně Okresního soudu v Teplicích Mgr. Veroniky Filevové

Rozhodnutí kárného senátu ve věci kárně obviněné bývalé předsedkyně Okresního soudu v Teplicích JUDr. Evy Tilleové

Jak to vidí Zdeněk Jemelík: Soud soudil soudkyně

... Toto soudní řízení by mělo být poučením pro veřejnost i soudce. Zákaz pořizování zvukových záznamů veřejností, který někteří soudci uplatňují, je popřením principu veřejnosti soudního jednání. Porušuje ústavní práva veřejnosti i ustanovení zákona o soudech a soudcích. Kdyby si soudci uvědomili, že jejich nezávislost je omezena platnými právními předpisy, judikáty vyšších instancí a hranicemi dobrých mravů, k takovým řízením by nedocházelo. ....

Jak to vidí Jiří Fiala: Teplický soud: Jediné stání proti Luboši Paterovi znamenalo zemětřesení, jaké tento soud ještě nezažil

... Z provedených důkazů vznikl jednoznačný dojem, že teplický soud si dělal, co chtěl a na platné zákony se příliš neohlížel. Masová zvůle soudců zejména trestního úseku soudu šla tak daleko, že nad tím vyjádřil zděšení i předseda Krajského soudu v Ústí nad Labem Kohoutek. Odebírání mobilních telefonů se totiž v Teplicích již několik let stalo běžnou praxí - aniž si na to kdokoliv stěžoval !! Sám obhájce obžalované soudkyně, sám teplický advokát, potvrdil, že mu byl u soudních jednání běžně odebírán telefon a že ho nikdy nenapadlo si na to stěžovat, protože si nechtěl pohněvat soudce, neboť se chce právničinou živit i v příštích letech. ...

Soudkyně zabavovala telefony neprávem, ČTK, České noviny 25. 4. 2008

Předsedkyně zakázala mobily. Teď se vzdala funkce, Deník 25. 4. 2008

Soudkyně: Ústava nás nezajímá, Lidovky.cz 25. 4. 2008

Kárný soud vyčinil soudkyni za zabavování mobilů, iDnes.cz 25. 4. 2008

Soudkyně, která zabavovala mobilní telefony, se vzdala funkce, iHned.cz 25. 4. 2008

Soud uznal teplickou soudkyni vinnou za zabavování telefonů, Respekt.cz 25. 4. 2008

Soud uznal soudkyni vinnou za zabavování telefonů, Radio Praha zprávy 25. 4. 2008 17.53 hod.Tepličtí svým soudcům rozumějí a český národ svou elitu miluje Dempsey a Makepeaceová zasahují
Tepličtí svým soudcům rozumějí
a český národ svou elitu miluje
V hlavních úlohách... Mgr. Veronika Filevová: Ústava mě momentálně nezajímá!
V hlavních úlohách...


Jak to vidí Martin Stín a další komentáře:

Teplický soud zažil sílu tichého občanského odporu

Ticho před občanskými bouřemi…?!

Stížnost občanů podaná do protokolu přímo u soudu

Vyrozumění stěžovatelů od předsedkyně soudu

Nesouhlas stěžovatelů s "vyřízením" stížnosti - podnět předsedovi Krajského soudu v Ústí nad Labem

Trestní oznámení a podnět ke kárnému řízení se soudkyní Filevovou a předsedkyní soudu

Vyrozumění Luboše Patery, spolku Šalamoun a dalších stěžovatelů předsedou Krajského soudu Ústí nad Labem o podání návrhů na zahájení kárného řízení s předsedkyní teplického soudu a soudkyní Filevovou

Vyrozumění Luboše Patery a spolku Šalamoun Ministerstvem spravedlnosti

Další informace viz causa Svoboda slova po česku


A předcházelo: Pořizování kopií ze spisu po teplicku

Srovnej: Soudce JUDr. Jiří Bernát jako průkopník skutečně otevřené justice