. JUSTIČNÍ KANÁL

JUSTIČNÍ KANÁL
... sledujte výkon práva v českých zemích ...

Excesy

Klimešovská dvanáctka se s občany nesere...
28. 11. 2012

YouTube linkKlimešovská dvanáctka se s občany nesere...; 28. 11. 2012 Klimešovská dvanáctka se s občany nesere...; 28. 11. 2012
Klimešovská dvanáctka se s občany nesere...; 28. 11. 2012 Klimešovská dvanáctka se s občany nesere...; 28. 11. 2012
Klimešovská dvanáctka se s občany nesere...; 28. 11. 2012 Klimešovská dvanáctka se s občany nesere...; 28. 11. 2012
Klimešovská dvanáctka se s občany nesere...; 28. 11. 2012 Klimešovská dvanáctka se s občany nesere...; 28. 11. 2012
Klimešovská dvanáctka se s občany nesere...; 28. 11. 2012 Klimešovská dvanáctka se s občany nesere...; 28. 11. 2012
Klimešovská dvanáctka se s občany nesere...; 28. 11. 2012 Klimešovská dvanáctka se s občany nesere...; 28. 11. 2012
Klimešovská dvanáctka se s občany nesere...; 28. 11. 2012 Klimešovská dvanáctka se s občany nesere...; 28. 11. 2012


Zákon o sociálně-právní ochraně dětí

§ 9
Rodič nebo jiná osoba odpovědná za výchovu dítěte má právo při výkonu svých práv a povinností požádat o pomoc orgán sociálně-právní ochrany, státní orgány, kterým podle zvláštních právních předpisů7) přísluší též ochrana práv a oprávněných zájmů dítěte, popřípadě pověřené osoby; tyto orgány v rozsahu své působnosti a pověřené osoby v rozsahu svého pověření jsou tuto pomoc povinny poskytnout.

§ 10
(1) Obecní úřad je povinen
d) projednat s dítětem nedostatky v jeho chování

Etický kodex úředníků a zaměstnanců veřejné správy
Příloha k usnesení vlády ČR ze dne 9. května 2012 č. 331

Článek 3
Profesionalita

(1) Výkon veřejné správy je službou veřejnosti. Úředník a zaměstnanec veřejné správy vykonává veřejnou správu na vysoké odborné úrovni, kterou si prohlubuje průběžným studiem, s nejvyšší mírou slušnosti, porozumění a ochoty a bez jakýchkoli předsudků, v souladu se zásadou rovných příležitostí bez ohledu na barvu pleti, pohlaví, národnost, náboženství, etnickou příslušnost nebo jiné charakteristiky. Nepřipouští diskriminaci či obtěžování. Za kvalitu své práce a za rozvíjení svých odborných znalostí je osobně odpovědný a své vzdělání si studiem průběžně prohlubuje.
(3) Ve vztahu k veřejnosti jedná úředník a zaměstnanec veřejné správy s nejvyšší mírou zdvořilosti, vstřícnosti a ochoty a bez jakýchkoli předsudků.


Záznam o podání ústní stížnosti

... Obě úřednice se chovaly arogantně, manipulativně a odmítaly jak pana Jana Pateru, tak i jeho zmocněnce řádně vyslechnout a zapsat do protokolu skutečnosti, které jimi byly uváděny a které dále chtěli uvést...

Žádost o pomoc podle § 9 zákona o sociálně-právní ochraně dětí

... Otec uvádí, že se jeho dcera k němu nechová vhodně, odmítá jej navštěvovat, odmítá mu drobnou pomoc a nechová se ani vhodně ke své babičce. Toto chování dcery se neustále zhoršuje, otci nesdělila ani jakou navštěvuje školu, neukázala mu ani vysvědčení a nebere mu ani telefony, pokud jí nedávno otec volal v souvislosti s jejími narozeninami...


PhDr. Jeroným Klimeš A Klimeš? Ten slavný a populární PhDr. Mgr. Jeroným Klimeš, Ph.D., co tvrdí, že pro děti je lepší, když jim táta umře, než aby byly ve střídavé péči? Tak ten přeci logicky a přirozeně na dvanáctce dělá toho "rodinného a výchovného poradce"...


Aktuálně 11. 12. 2012

Zdá se, že slavný a populární PhDr. Mgr. Jeroným Klimeš, Ph.D. bude také pěkné kvítko: Trestní oznámení na jeho neoprávněné podnikání a poškození cizích práv. Zajímavá je také informace o penězovodu z Evropské unie přes /a/sociální úřad Prahy 12 do jeho kapsy...


Aktuálně 11. 7. 2013

Parťáci Honza Maňák a Honza Novák, tedy agresivní obecní policajti č. 1229 a č. 2094, mají na krku další napadení. Zdá se, že na dvanáctce panuje dokonalý komunální fašismus...

Napadení novináře strážníkem č. 2094
10. 7. 2013

YouTube link

"Vše ve státě, nic proti státu, nic mimo stát."
Benito Mussolini

"Různé jsou politické, hospodářské a sociální stránky fašismu. Ale má hlavní rysy, které dávají základní podobu - hnusnou - celé té změti. Má svou poznávací známku. Jest jí cynické, surové, nelítostné zacházení s člověkem a z toho vycházející nedbání práva. Snížení lidské posice na postavení vši. Kdo surově zachází s člověkem, je fašista. Kdo nedbá lidských práv, je fašista.
František Peroutka: Tak nebo tak, 1947

"Ti, co nám dnes vládnou, lidská práva viditelně obcházejí. Občané v této zemi už dlouho mají pocit, že o svá lidská práva přicházejí. Není to snad tím, že to, v čem žijeme, je už fašismus?"
Petr Koudelka: Není to, v čem žijeme, už fašismus?, 2011