. JUSTIČNÍ KANÁL

JUSTIČNÍ KANÁL
... sledujte výkon práva v českých zemích ...

Svoboda slova po česku
aneb klasická kriminalizace nepohodlné osoby

Pan Luboš Patera se dopustil "zločinu": Uspořádal před soudní budovou tiskovou konferenci a na ní zveřejnil své trestní oznámení proti některým státním strukturám. Trestní oznámení se samozřejmě nevyšetřovalo a místo alespoň řádného usnesení o odložení věci, proti kterému by pan Patera mohl využívat procesní opravné prostředky, bylo "vyřízeno" dopisy, mimo jiné i jedné státní zástupkyně, proti které trestní oznámení směřovalo také. Další průběh je také klasický: Pan Patera byl obviněn z údajných trestných činů útoku na státní orgán a pomluvy, aniž by se jej před zahájením trestního stíhání jinak horlivý komisař státní policie tázal na pravdivost jeho tvrzení a důkazy, kterými svá tvrzení může doložit. Pikantní je i to, že pan Patera je kriminalizován také za tvrzení, že jeho "zákonná" soudkyně "neplní své povinnosti", přičemž tatáž soudkyně byla pro neplnění svých povinností vůči panu Paterovi dvěma ministry spravedlnosti pohnána před kárný senát. "Ochránci práva a zákonnosti" českého tzv. právního státu tedy panu Paterovi vzali dítě, teď mu berou i svobodu slova a svobodu myšlení. Sledujte případ pana Patery pečlivě; dnes je kriminalizován on, zítra to můžete být vy ....


Aktuálně, 12. 8. 2009:

Je nutné, aby se veřejnost o justici zajímala, aby její skutečné či domnělé přehmaty slušnou, byť důraznou formou kritizovala, aby dění v justici bylo předmětem co nejširšího veřejného zájmu a veřejné diskuse, konstatuje teplický soudce Mgr. Pavel Kras v písemném znění rozsudku a dodává, že kreditu justice ve společnosti jistě nedodá podávání trestních oznámení na nepohodlné účastníky řízení, kteří se snaží na svoje kauzy upozorňovat prostřednictvím svobodných médií, když zejména soudci by měli mít na zřeteli, že v jejich případě je právo na svobodu projevu přece jen poněkud nadřazeno nad právo na ochranu osobnosti, a to ve veřejném zájmu; byla by to konec konců veřejnost, na kterou by se - doufejme - obraceli v případě akutního ohrožení své nezávislosti; justice by měla kritiku své práce nést důstojně a sebevědomě a nesnažit se kriminalizovat své oponenty.

Rozsudek nabyl právní moci, státní zástupce se neodvolal.


Causa Svoboda slova po česku po končí pěti letech vítězstvím zdravého rozumu. Dokud budou soudit i takoví soudci, jako je Mgr. Pavel Kras, je možné v naplnění idejí právního státu doufat. Samozřejmě za předpokladu, že se i ostatní křivě obviňovaní svobodní občané nenechají zastrašit a zlomit a budou se moci opřít o podporu svých blízkých i spravedlivě cítící a jednající veřejnosti. Všem, kteří takto stáli při mně, děkuji. Setkáním s panem soudcem Krasem jsem potěšen.

Luboš Patera


Aktuálně, 18. 5. 2009:

Obžalovaný Luboš Patera zproštěn obžaloby!


Aktuálně, 21. 4. 2009:

Údajná poškozená Marta Čiháková by mohla vyváznout s podmínkou, v cause zločinného spolčení soudce Berky a spol. to navrhla státní zástupkyně: Žalobkyně navrhla soudci Berkovi 12 let vězení


Aktuálně, 23. 3. 2009:

Hlavní líčení, které se mělo konat 27. 4. bylo z důvodu dovolené svědkyně odročeno na pondělí 18. května 2009 v 9.30 hodin, č. dv. 45, 2. patro. Očekávají se závěrečné řeči a vyhlášení rozsudku.


Aktuálně, 15. 3. 2009:

V téměř domácké atmosféře pokračovalo 13. března 2009 u teplického soudu hlavní líčení. Jinak horlivý státní zástupce musel v úvodu jednání bezpochyby zapřít sám sebe, když přehlížel přítomného občana, který se hrdě přihlásil ke schvalování údajného trestného činu obžalovaného a domáhal se také svého trestního stíhání. I údajní poškození oproti svým předchůdkyním výrazně zmírnili své útoky proti obžalovanému; prostě pohoda...

Hlavní líčení je odročeno na pondělí 27. dubna 2009 v 9.00 hodin, č. dv. 45, 2. patro, kdy se očekávají závěrečné řeči a vyhlášení rozsudku.


Aktuálně, 9. 1. 2009:

Po téměř celodenním jednání soudu bylo hlavní líčení odročeno na 13. března 2009, v 9.00 hodin do jednací síně č. 45.

Pan Patera jako správný sprostý obžalovaný svou vinu popřel a mimo jiné ji svalil na bývalé ministry spravedlnosti Karla Čermáka a Pavla Němce i současného předsedu Krajského soudu v Ústí nad Labem Milana Kohoutka a "poškozenou" předsedkyni Okresního soudu v Ústí nad Labem Eleonoru Studničnou, že to oni jej k údajné trestné činnosti svedli a pomáhali mu ji páchat. "Chopte se jich", vyzval Luboš Patera přítomného státního zástupce.


Aktuálně, 19. 12. 2008:

Nový zákonný soudce se již našel a další hlavní líčení bylo nařízeno na čtvrtek 8. ledna 2009 v 9 hodin u Okresního soudu v Teplicích, č. dv. 45, 2. patro. Přijďte se seznámit se slavným teplickým soudem osobně, přijďte zjistit, zda u tohoto soudu již platí zákon a také zda Ústava již někoho zajímá.


Aktuálně, 28. 5. 2008:

A kdo bude soudit? Krajský soud vyloučil soudkyni Filevovou, kterou Ústava momentálně nezajímala, její souputník soudce Ferenc se vyloučil sám. Na koho bude přehrán černý Petr špinavé práce s odsouzením obžalovaného?


Aktuálně od kárného soudu, 25. 4. 2008: O napravené hříšnici

Kárný senát Vrchního soudu v Praze uznal dne 25. dubna 2008 Mgr. Veroniku Filevovou vinnou kárným proviněním a upustil od potrestání, neboť kárně obviněná soudkyně svou vinu doznala; spolu s ní obviněná předsedkyně teplického soudu JUDr. Eva Tilleová se kárnému soudu vyhnula svou rezignací na funkci předsedkyně soudu.

Rozhodnutí kárného senátu ve věci kárně obviněné soudkyně Okresního soudu v Teplicích Mgr. Veroniky Filevové

Rozhodnutí kárného senátu ve věci kárně obviněné bývalé předsedkyně Okresního soudu v Teplicích JUDr. Evy Tilleové

Jak to vidí Zdeněk Jemelík: Soud odsoudil soudkyně

... Toto soudní řízení by mělo být poučením pro veřejnost i soudce. Zákaz pořizování zvukových záznamů veřejností, který někteří soudci uplatňují, je popřením principu veřejnosti soudního jednání. Porušuje ústavní práva veřejnosti i ustanovení zákona o soudech a soudcích. Kdyby si soudci uvědomili, že jejich nezávislost je omezena platnými právními předpisy, judikáty vyšších instancí a hranicemi dobrých mravů, k takovým řízením by nedocházelo. ....

Jak to vidí Jiří Fiala: Teplický soud: Jediné stání proti Luboši Paterovi znamenalo zemětřesení, jaké tento soud ještě nezažil

... Z provedených důkazů vznikl jednoznačný dojem, že teplický soud si dělal, co chtěl a na platné zákony se příliš neohlížel. Masová zvůle soudců zejména trestního úseku soudu šla tak daleko, že nad tím vyjádřil zděšení i předseda Krajského soudu v Ústí nad Labem Kohoutek. Odebírání mobilních telefonů se totiž v Teplicích již několik let stalo běžnou praxí - aniž si na to kdokoliv stěžoval !! Sám obhájce obžalované soudkyně, sám teplický advokát, potvrdil, že mu byl u soudních jednání běžně odebírán telefon a že ho nikdy nenapadlo si na to stěžovat, protože si nechtěl pohněvat soudce, neboť se chce právničinou živit i v příštích letech. ...

Soudkyně zabavovala telefony neprávem, ČTK, České noviny 25. 4. 2008


Aktuálně, 11. 4. 2008:

Kárné řízení s předsedkyní teplického soudu JUDr. Evou Tilleovou a soudkyní Mgr. Veronikou Filevovou se koná v pátek dne 25. dubna 2008 v 9.00 hodin u Vrchního soudu v Praze, nám. Hrdinů 1300, Praha 4, v jednací síni č. 5, 1. patro. Jednání je veřejné. Podrobnosti viz také exces Strach nad Teplicemi.


Aktuálně, 24. 2. 2008:

Předsedkyně Okresního soudu Teplice JUDr. Eva Tilleová a Mgr. Veronika Filevová, soudkyně tamtéž, pohnány před kárný senát!

Vyrozumění Luboše Patery a spolku Šalamoun předsedou Krajského soudu Ústí nad Labem o podání návrhů na zahájení kárného řízení s předsedkyní teplického soudu a soudkyní Filevovou


Aktuálně, 22. 1. 2008:

Podnět ministrovi spravedlnosti k zahájení kárného řízení se soudkyní Filevovou a předsedkyní teplického soudu podal Spolek Šalamoun i Luboš Patera.

Spolek Šalamoun a Luboš Patera podali i trestní oznámení.

Usnesení soudkyně Filevové o svém nevyloučení pro podjatost a stížnost Luboše Patery proti usnesení


Aktuálně, 22. 12. 2007:

Excesy předsedkyně teplického soudu a její soudkyně se začínají zabývat náměstci ministra spravedlnosti.


Aktuálně, 20. 12. 2007:

Soudkyně Filevová: "Ústava mě momentálně nezajímá!", aneb Strach nad Teplicemi

Hlavní líčení proběhlo-neproběhlo 19. prosince. Obžalovaný Luboš Patera ve své věci podruhé navštívil teplický soud a podruhé musel tísňovou linkou 158 volat státní policii k zásahu proti zvůli a bezpráví v soudní budově. Tentokrát již v přítomnosti dalších sebevědomých občanů, kterým právní marasmus českého "právního" státu není lhostejný také.

Video a audio reportáž z teplického soudu

Jak to vidí Martin Stín a další komentáře:

Teplický soud zažil sílu tichého občanského odporu

Ticho před občanskými bouřemi…?!


Aktuálně, 5. 10. 2007:

Spolek Šalamoun - UPOZORNĚNÍ ÚSTAVNÍM ČINITELŮM: SOUDCI CHTĚJÍ ZNEUŽÍT SVÉHO POSTAVENÍ K POTRESTÁNÍ OBČANSKÉHO AKTIVISTY ZA UPLATNĚNÍ PRÁVA NA SVOBODU SLOVA


Aktuálně, 4. 10. 2007:

Hlavní líčení bylo přeloženo na 19. 12. 2007 v 9.00 hodin.

Obžalovaný Luboš Patera učinil pokus o pořízení kopií několika listin ze svého spisu. Z budovy soudu v Teplicích mohl poté odejít až po zásahu hlídky státní policie, kterou byl nucen přivolat přes tísňovou linku 158.

Soudci proti svobodě slova Jak to vidí Martin Stín


Aktuálně, 3. 10. 2007:

A kriminalizace úspěšně dospěla ke svému "zákonitému" závěru: Obžaloba byla již podána, hlavní líčení nařízeno na 12. 10. 2007 v 9.00 hodin u Okresního soudu v Teplicích, č. dv. 45, 2. patro. "Poškozená" předsedkyně Okresního soudu Ústí n. L. Eleonora Studničná může mít radost, její pečlivý dohled nad postupem soudu je účinný; koho by snad napadlo, že "poškozená" svou horlivou kontrolní činností zasahuje do nezávislosti soudu, se zlou by se mohl potázat! Škoda, že stejně intenzivně nedohlížela také např. na věc trestního stíhání manželky pana Patery, které u jejího soudu probíhá již čtrnáctým rokem.

Obžaloba státního zástupce Stanislava Jakla

Předvolání k hlavnímu líčení dne 12. 10. 2007

Žádost Eleonory Studničné ze dne 9. 2. 2006 o sdělení stavu řízení

Žádost Eleonory Studničné ze dne 8. 12. 2006 o sdělení stavu řízení

Hlášení teplického soudu


Aktuálně, 11. 12. 2006:

Jen taková drobná souvislost: Soudkyně Kerlová bude soudit sama sebe!

... soudkyně Kerlová zcela otevřeně ignoruje zákonný postup při výkonu své pravomoci veřejného činitele. Nedosti na tom, ona svévolně hodlá projednávat a rozhodovat i věc, v níž je účastníkem řízení jak ona sama jako fyzická osoba, tak i soud, jehož jménem jedná. Zdá se tedy, že při ústním jednání dne 18. 12. 2006 hodlá přebíhat z lavice strany žalované za soudní stolici a opět zpátky. Takovéto eskapády zatím předvádí pouze estrádní komik a imitátor Zdeněk Izer, ten si však při nich jen kolem hlavy obtáčí falešný knír, na rozdíl od soudkyně Kerlové, která bude nucena v běhu odhazovat svůj soudní talár (ještě že ne také paruku). ...


Aktuálně, 5. 12. 2005:

Policejní akce Jak dostat tatínka do blázince - zdá se - skončila, trestní represe proti nepohodlnému občanovi ovšem úspěšně spěje k podání obžaloby. Horlivý policejní komisař Svatoš odešel do civilu (možná jej tížilo svědomí) a věc převzala neméně horlivá komisařka Kubová. Psychiatr Mališ lže o tom, že Luboš Patera s ním údajně odmítl spolupracovat. Prostě klasika; zdravý rozum si zachovala pouze soudkyně teplického soudu. Sledujme, zda také privátní primář Mališ bude tak zaníceně stíhán. Totéž platí o advokátce Čihákové, ta si ve svých výrocích na adresu pana Patery také nebere servítky, zdá se, že na pomluvy je citlivá jen v případě své osoby.

Sdělení znalce Mališe

... Tuto okolnost, že se dostavil, považoval za dostačující a dále nechtěl spolupracovat a odmítl vypovídat. (...) Navrhuji proto, abyste zajistil zkoumání a pozorování obviněného jiným způsobem, konkrétně hospitalizací ( § 116 odst. 2 tr. ř.). ...

Podnět policejního komisaře Svatoše k návrhu na vyšetření duševního stavu Luboše Patery hospitalizací v blázinci

... Dopisem ze dne 11. 5. 2005 mi znalec sdělil, že v důsledku nespolupráce s obviněným, který se dostavil, nebylo možno vyšetření provést ...

Usnesení Okresního soudu v Teplicích o zamítnutí návrhu na pozorování Luboše Patery v blázinci

... Z vyjádření znalce ovšem nevyplývá, že by nebylo možno učinit spolehlivé závěry o duševním stavu obviněného bez jeho pozorování ve zdravotnickém ústavu ...

Protokol o výslechu Luboše Patery komisařkou Kubovou dne 14. 9. 2005

... Pokud státní policie prostřednictvím komisařky Kubové projevuje dojemnou péči o můj duševní stav, mohu státní policii ujistit, že můj duševní stav je skvělý. (...) Ze všech těchto vyjádření znalců a jejich posudků je tedy zřejmé - jak jsem již uvedl písemně - že mám ty nejlepší předpoklady vzhledem ke kvalitám své osobnosti, abych kromě účelové a úmyslné trestní represe byl státní policií perzekuován ještě z hlediska obtěžování vyšetřováním mého duševního stavu, což je zjevně projev snahy působit mi další příkoří, vzhledem k mé občanské a lidské angažovanosti. ...

Zvukový záznam výslechu Luboše Patery komisařkou Kubovou dne 14. 9. 2005

... Vyzývám proto mne perzekující orgány trestní represe, aby se dalších mne poškozujících aktivit zdržely a věnovaly se raději vyšetřování skutečných zločinů, kterých je v tomto tzv. právním státě nepřeberné množství, a to zejména ve státních strukturách, struktury státní policie nevyjímaje. ...

Znalecký posudek z oboru psychologie o duševním stavu Luboše Patery ze dne 11. 7. 2005

... Pan Luboš Patera, muž ve věku 42 let, se jeví jako nadprůměrně inteligentní a osobnostně průměrně dobře komponovaný, bez příznaků psychopatologie. Vyšetřením jsem u posuzovaného neshledal příznaky duševní poruchy ani duševní choroby. ...

Nové předvolání k psychiatrovi Mališovi

... Je ve vašem vlastním zájmu, aby jste se ve stanovený den a hodinu k nám dostavil. ...

Vyrozumění Luboše Patery znalci Mališovi

... K vašemu pozvání vám sděluji, že vzhledem k plynutí času jakožto projevu životního řádu nemohu vašemu pozvání vyhovět ani při sebevětším projevu své laskavosti.
Pro případ, že byste tuto skutečnost zneužil k další primitivní lži, že jsem s vámi odmítl spolupracovat, dávám toto sdělení na vědomí i komisařce státní policie Kubové, se kterou se tak dojemně ztotožňujete ve snaze za peníze daňových poplatníků vesele zneužívat psychiatrii proti nepohodlnému občanovi, jehož chcete omezovat na svobodě a dalších základních právech a svobodách nucenou hospitalizací v blázinci. ...

A "znalec" lže vesele dál

... Protože obviněný není ochoten se k vyšetření dostavit ...

Trestní oznámení na privátního primáře Mališe

... Na základě uvedených skutečností podávám proto podnět k zahájení trestního stíhání znalce MUDr. Bohumila Mališe, Privátní psychiatrie Děčín, Maroldova 5, pro podezření ze spáchání trestného činu poškozování cizích práv podle § 209 trestního zákona a trestného činu pomluvy podle § 206 trestního zákona, popřípadě jiných trestných činů, skutkem,
že písemným sdělením ze dne 11. 5. 2005, že Luboš Patera při znaleckém vyšetřování dne 5. 5. 2005 údajně "dále nechtěl spolupracovat a odmítl vypovídat" uvedl komisaře státní policie Svatoše v omyl s následkem podání návrhu soudu na pozorování Luboše Patery nuceným umístěním v psychiatrické léčebně, tedy,
že uvedl někoho v omyl, který mohl Luboši Paterovi způsobit vážnou újmu na právech, a o jiném sdělil nepravdivý údaj, který je způsobilý značnou měrou způsobit Luboši Paterovi vážnou újmu. ...

Podnět předsedovi Krajského soudu v Ústí nad Labem k odvolání znalce Mališe

... Z přiložených listin je zřejmé, že znalec svou primitivní lží mohl nejen spáchat trestné činy, či pokusy o ně, ale také porušil svůj slib, který byl povinen složit při svém jmenování. ...

Doplnění podnětu k odvolání znalce

... Pozastavuji se proto nad tím, jak může takto prolhaná osoba stále mezi soudními znalci figurovat, a jak je možné, že jí to tolerujete. Důrazně vás proto žádám, abyste Mališe bezodkladně z jeho funkce soudního znalce odvolal; vy jste orgánem státní moci, která podle Ústavy slouží všem občanům a já jsem jeden z těchto občanů, kteří si státní struktury vydržují k řádné službě, ne k tomu, aby se vyžívaly v naschválech jim způsobovaných. ...

Předvolání Luboše Patery k seznámení se spisem

... Rovněž vás upozorňuji, že prostudovat si trestní spis je Vaše právo, ne povinnost, tedy pokud se nedostavíte, tak spis bude ukončen ve vaší nepřítomnosti. ...

Záznam o prostudování spisu

... Já jsem znalci s vysokoškolským vzděláním srozumitelně napsal, že jeho pozvánku ze dne 7. 10. 2005, abych se laskavě dostavil dne 12. 10. 2005 k vyšetření duševního stavu jsem převzal na poště až dne 21. 10. 2005, tudíž jsem se devět dnů před převzetím této pozvánky opravdu nemohl dostavit. Zdůrazňuji nemohl, nešlo o žádnou mou neochotu, jak soukromý primář psychiatrie vylhává. ...

Zvukový záznam ze studia spisu

Zrušení požadovaného znaleckého posudku

... V trestní věci obviněného Luboše Patery (...) jsem rozhodla o tom, že již nepožaduji provedení psychiatrického vyšetření obviněného a následné vyhotovení znaleckého posudku, a to na základě přístupu obviněného k celému vyšetření a dále vzhledem k trestné činnosti, které se měl obviněný dopustit se nejeví jako prvořadé, aby znaleckým zkoumáním bylo neúměrně prodlužováno přípravné řízení. ...

Vyrozumění obviněného komisařkou Kubovou

... A vzhledem k osobám poškozeným zde není jediný důvod, proč by měli být vyslýcháni již v přípravném řízení na protokol o výslechu svědka, kdy tohoto úkonu byste měl právo se zúčastnit. ...

Trestní oznámení na advokátku Čihákovou

... Své lživé a pomlouvačné výroky pronášela podezřelá Čiháková na mou adresu, na adresu soudu i na adresu dalších orgánů činných v trestním řízení, zejména pak jistě i na adresu nadepsaného orgánu státní policie. Pronášela je také veřejně před soudkyní Mgr. Ivou Dvořákovou, zapisovatelkou Barborou Puršlovou, státním zástupcem Mgr. Zdeňkem Ovčačíkem, mou osobou a dvěma osobami z veřejnosti. ...

A jak si stojí Čiháková ve své trestní věci? Právo, 24. 11. 2005

... Vyšetřování případu okolo soudce Berky letos skončí podáním obžaloby na soud. Obžalováni mají být Berka, bývalý vysokoškolský učitel Vladislav Větrovec, správci konkursní podstaty Thonat, Petr Tuhý, zpeněžovatel Lubor Kindl a soudní znalec Martin Jurenka. Jediná Marta Čiháková bude z této skupiny čelit jen obžalobě z porušování povinností při správě cizího majetku z nedbalosti. ...

Aktuálně 6. 4. 2010: Soudce Berka dostal 9 let vězení za zločinné spolčení

... Správkyně konkurzní podstaty Marta Čiháková byla uznána vinnou, soudce jí ale neuložil trest. Čiháková podle soudu přenechávala řízení společností v konkurzu na Thonatovi a Petru Tuhém. Nekontrolovala, jak s majetkem firem v úpadku nakládají. Soud označil její postup za vědomou nedbalost. ...


Aktuálně, 22. 6. 2005:

Spolek Šalamoun vydal stanovisko ve věci pana Luboše Patery a píše ministrovi spravedlnosti i okresnímu státnímu zástupci v Teplicích

... Trestní stíhání p.Luboše Patery chápeme také jako útok na ústavně zaručenou svobodu projevu. Oznamovatelé se cítí poškozeni tím, že p.Patera uspořádal tiskovou konferenci, na které seznámil novináře se svými kritickými názory na jejich práci, s trestním oznámením proti nim, a po tiskové konferenci rozdal novinářům text trestního oznámení. Ústní projev obviněného na tiskové konferenci (jehož hlasový záznam je veřejně přístupný na www.justicetv.cz ) ani trestní oznámení neobsahují žádné údaje, které by byly po věcné stránce nepravdivé, z podstatné části se kryjí s kritickými názory, projevenými Ústavním soudem ČR, Výborem pro lidská práva OSN, předsedou soudu aj. Neobsahují osobně urážlivé výroky. V nedávné minulosti odmítly soudy řadu žalob na ochranu osobnosti ve prospěch politiků, umělců aj. veřejně činných osobností, přičemž konstatovaly, že veřejní činitelé musejí počítat s tím, že jejich jednání bude veřejností sledováno a kritizováno. V případě soudců je veřejná kritika v podstatě jediným nástrojem, jímž mohou nespokojení občané projevit výhrady k práci soudů, protože možnosti kárného či trestního stíhání soudců za poškozování občanů jsou omezeny, popř. úplně zablokovány jak zákonem, tak zejména stavovskou solidaritou. Právě proto je nezbytné svobodu kritického projevu chránit proti pokusům o její omezování, přičemž použití prostředků trestního práva k tomuto účelu je zcela nepřípustné. ...


Aktuálně, 27. 5. 2005:

Protistátní občané - Úvaha Martina Stína na Neviditelném psu, 26. 5. 2005

... Vzniká nebezpečná situace: sama justice si bude svými vlastními prostředky vyřizovat účty se svými kritiky a dozor nad jejím počínáním budou opět vykonávat justiční orgány. Jaká je šance postižených aktivistů na rovnoprávné postavení v řízení? Je to současně precedens: budou-li dva aktivisté odsouzeni, může to být chápáno dalšími příslušníky orgánů činných v trestním řízení jako návod k umlčení nepohodlných stěžovatelů, jichž jsou stovky, ne-li tisíce. Bude tak zúžen prostor nejen pro působnost občanských sdružení ve věcech justice, ale i pro obhajobu práv účastníků trestního řízení zejména v jeho předsoudní (přípravné) části. Nejde tedy o zanedbatelnou záležitost. ...


Aktuálně, 9. 5. 2005:

Ke kriminalizaci se přidává také represivními strukturami oblíbené a dobře zavedené zneužívání psychiatrie; policejní komisař přibral znalce ke zkoumání duševního stavu Luboše Patery a když mu tento neodpovídal na otázky, jak chtěl znalec slyšet, již tu byla výhružka nucenou hospitalizací.

Opatření policejního komisaře s nařízením vyšetření duševního stavu Luboše Patery

Pozvánka privátního psychiatra MUDr. Bohumila Mališe k vyšetření

Videozáznam z vyšetření a přepis rozhovoru Luboš Patery se znalcem
(video streaming, .wmv; 14 min)

Vyjádření Luboše Patery k průběhu znaleckého vyšetřování jeho duševního stavu

... Státní policii a dalším strukturám trestní represe bych byl přesto vděčen, pokud by se dalších šikanózních "opatření" proti mé osobě zdržely; kromě promrhaných mnoha hodin času jsem na cestu za znalcem Mališem vynaložil značné finanční částky. Při vyčíslení nákladů na jízdu mým vozem Fiat 126p podle zákona o cestovních náhradách (z mého bydliště do Děčína veřejný autobus, vlak ani parník pravidelně nejezdí), jde o částku přibližně 1 300,- Kč. ...

Zpráva o psychologickém vyšetření pana Luboše Patery ze dne 2. 4. 2000

… Vyšetřený pan Luboš Patera se jeví jako výrazně nadprůměrně inteligentní. Jeho osobnost se jeví jako průměrně dobře komponovaná, bez příznaků psychopatologie či výrazných odchylek od populačního průměru. Projevuje se vyrovnané povahové ladění, spíše klidnější a mírný projev, dobrá úroveň sociálních kontaktů a vztahů, emocionální stabilita, věku přiměřená míra psychické zralosti, tendence k seberozvoji a vytrvalost, nadprůměrná úroveň kreativity (tvořivosti), dobrá úroveň sebekritičnosti a vyšší úroveň psychické vitality a aktivity. Vyjádřena je také nadprůměrně dobrá úroveň vychovných a pečovatelských vlastností a schopností, a také prosociální tendence, zejména snaha být nápomocen druhým osobám. …

Odborné psychiatrické vyjádření ze dne 15. 8. 2004

… Luboš Patera netrpí žádnou psychickou ani osobnostní poruchou (…) je člověk klidný, nadprůměrně inteligentní, precizní a cílevědomý. …


Aktuálně, 30. 4. 2005:

Causu komentuje Zdeněk Jemelík ze Spolku Šalamoun v pořadu Česká justice, Českého rozhlasu 6, 29. 4. 2005.

Zvukový záznam části tiskové konference Spolku Šalamoun, 20. 4. 2005
(audio streaming 135 kb/s; .wma; 18 min.)A jak to všechno začalo ...

Tisková konference Luboše Patery, 26. 8. 2004

Tisková konference Luboše Patery, 26. 8. 2004 Tisková konference Luboše Patery, 26. 8. 2004 Tisková konference Luboše Patery, 26. 8. 2004
Tisková konference Luboše Patery, 26. 8. 2004 Tisková konference Luboše Patery, 26. 8. 2004 Tisková konference Luboše Patery, 26. 8. 2004
Ústecký deník, 27. 8. 2004 Ústecký deník, 27. 8. 2004

Zvukový záznam z tiskové konference
(audio streaming, .wma; 23 MB)

Trestní oznámení podané Lubošem Paterou

Ustanovení § 1 trestního řádu:

(1) Účelem trestního řádu je upravit postup orgánů činných v trestním řízení tak, aby trestné činy byly náležitě zjištěny a jejich pachatelé podle zákona spravedlivě potrestáni. Řízení přitom musí působit k upevňování zákonnosti, k předcházení a zamezování trestné činnosti, k výchově občanů v duchu důsledného zachovávání zákonů a pravidel občanského soužití i čestného plnění povinností ke státu a společnosti.
(2) Pomáhat k dosažení účelu trestního řízení je právem a podle ustanovení tohoto zákona i povinností občanů.

Usnesení o zahájení trestního stíhání Luboše Patery

Čestné prohlášení Ing. Vladimíra Maršálka, Ing. Nenada Pedoviče a Petra Kotana

Čestné prohlášení Petra Kotana o teatrálním předání obvinění

Trestní oznámení advokátky JUDr. Marty Čihákové ze dne 20. 9. 2004

Trestní oznámení kolektivu dotčených soudkyň, soudce a soudní úřednice ze dne 27. 9. 2004

Vytěžení redaktora Antonína Viktory

Vytěžení redaktorky Radky Fialové

Vytěžení redaktora Františka Ročka

Vytěžení předsedkyně soudu JUDr. Eleonory Studničné

Vytěžení soudkyně JUDr. Hany Vondráčkové

Vytěžení soudkyně JUDr. Ladislavy Chládkové

Vytěžení soudkyně Mgr. Ladislavy Hejdukové

Vytěžení soudce Mgr. Ondřeje Peřicha

Vytěžení soudní úřednice Lenky Bláhové

Vytěžení advokátky JUDr. Marty Čihákové


Jde skutečně o "hrubé urážky a pomluvy", nebo o nehodící se pravdu?!

Kriminalizované pravdivé tvrzení:

"Předsedkyně Studničná jako příslušná struktura státní správy soudů jménem tohoto tzv. právního státu otevřeně pokračuje v porušování Mezinárodního paktu o občanských a politických právech ..."

A skutečnost:

Názor Výboru pro lidská práva OSN:
"Přesto, že soudy opakovaně pokutovaly manželku autora za nedodržování předběžných opatření upravujících styk autora se synem, tyto pokuty nebyly ani plně vymáhány ani nahrazeny dalšími opatřeními, která by zajistila práva autora. Za těchto okolností (...) Výbor konstatuje, že autorovým právům podle čl. 17 Paktu spolu s čl. 2 odst. 1 a 2 Paktu nebyla poskytnuta účinná ochrana. Proto je Výbor toho názoru, že tato fakta prokazují porušení čl. 17 spolu s čl. 2 Paktu. V souladu s článkem 2 odst. 3 (a) Paktu je stát povinen poskytnout autorovi účinnou ochranu, která by zahrnovala opatření k zajištění okamžitého prosazení nařízení soudů týkajících se styku autora se synem. Stát je rovněž povinen zabránit podobnému porušování zákona v budoucnosti."

Usnesení Ústavního soudu sp. zn. I. ÚS 77/04 ze dne 3. 8. 2004:
"Ústavní soud dodává, že i ukládání pokut stěžovatelce podle § 273 odst. 1 písm. a) o. s. ř. se v daném případě ukazuje jako zjevně neúčinné, protože se efekt postihu ztrácí v důsledku rozmělnění pokuty na plnění v měsíčních splátkách. Otázkou tedy zůstává, proč obecné soudy nepřistoupily k výkonu rozhodnutí podle ust. § 273 odst. 1 písm. b) o. s. ř. dříve."

Písemně poskytnutá informace Ministerstva spravedlnosti:
"Bylo rozhodnuto usnesením ze dne 11. 9. 2003 tak, že (...) byla matce uložena pokuta v celkové výši 30 800,- Kč. (...) Dne 13. 3. 2004 byla s paní ....... uzavřena dohoda o plnění ve splátkách po 500,- Kč ..."

Písemně poskytnutá informace předsedkyní soudu:
"Předmětnou dohodu uzavřela na základě mého pověření (podtrženo předsedkyní soudu) příslušná vymáhající úřednice paní Lenka Bláhová ..."

Poznámka:
Předsedkyně soudu má podle příslušného zákona oprávnění k uzavření dohody o splátkách pokuty, avšak Mezinárodní pakt o občanských a politických právech má před zákonem přednost. Výbor pro lidská práva také konstatoval, že stát je povinen zabránit podobnému porušování zákona v budoucnosti; povinnosti vyplývající z uvedeného Paktu pak musí plnit každá státní struktura.


Kriminalizované pravdivé tvrzení:

"O soudkyni JUDr. Haně Vondráčkové uvedl "neplní své povinnosti."

A skutečnost:

Sdělení I. náměstka ministra spravedlnosti ze dne 3. 6. 2004:
"Vážený pane, k Vaší stížnosti na průtahy v řízení (...) Vám po prošetření sděluji, že stížnost byla vyhodnocena jako důvodná. Na základě toho pan ministr spravedlnosti rozhodl o vyvození kárné odpovědnosti soudkyně pověřené vyřizováním této věci."

Písemná informace Vrchního soudu v Praze ze dne 13. 7. 2004:
"Sděluji, že návrh na zahájení kárného řízení proti soudkyni Okresního soudu v Ústí nad Labem JUDr. Haně Vondráčkové podal ministr spravedlnosti ČR kárnému senátu Vrchního soudu v Praze dne 15. 6. 2004."

Písemná informace Vrchního soudu v Praze ze dne 12. 10. 2004:
"Sděluji, že veřejné ústní jednání v této věci (sp. zn. 2 Ds 14/2004) je nařízeno na 12. listopadu 2004 v 9.00 hod. do jednací síně č. 2, přízemí budovy vrchního soudu v Praze."

Soudci zneuctili soud, Britské listy 13. 11. 2004:
"Zkoprnělé publikum pak bylo seznámeno s obsahově bohatým stanoviskem vedení Okresního soudu v Ústí n.L. a zprávou Soudcovské rady téhož soudu, jež v podstatě vyvracejí výsledky dříve provedeného dokazování. (...) Pozoruhodné pak bylo, že zástupkyně žalobce a obhajoby společně opustily soudní síň, a nesouce se hrdě jako uražené královny, zjevně v dobré shodě, se spěšně vzdálily někam do útrob soudní budovy. Po přestávce pak senát JUDr.Hany Voclové zprostil JUDr. Hanu Vondráčkovou obžaloby. (...) Tento způsob podání podstatných důkazních materiálů, jež byly zřejmě připraveny dávno před zahájením řízení, je velmi neobvyklé a lze je těžko hodnotit jinak než jako úskok obhajoby, která se jím snažila předejít hlubšímu zkoumání podání. Okolnost, že se ho nedopustil pokoutní advokát, ale předsedkyně okresního soudu, a že soud jej toleroval, je skandální. Kdo má být vzorem etického jednání před soudem, ne-li sami soudci? (...) Nabízí se ovšem otázka, proč ministerstvo vůbec tuto žalobu vedlo. Návrh na kárné řízení podal bývalý ministr JUDr. Karel Čermák. Ministr JUDr. Pavel Němec měl až do odchodu senátu k poradě možnost vzít žalobní návrh zpět. Lze se právem domnívat, že by tak učinil, kdyby podklady JUDr. Eleonory Studničné byly předloženy včas, s takovým předstihem, aby se jimi ministerstvo jako strana řízení mohlo předem seznámit, kdyby se tedy obhajoba a soud chovali tak, jak se očekává od slušně se chovajících soudů a obhájců v běžných řízeních, jejichž účastníky nejsou příslušníci privilegované kasty. Ministr spravedlnosti by se měl zamyslet nad smyslem uvedeného postupu své zástupkyně i nad etikou jednání senátu Vrchního soudu v Praze a předsedkyně Okresního soudu v Ústí n.L., a vyvodit v rámci své pravomoci tvrdé závěry."

Podnět Luboše Patery ministrovi spravedlnosti k podání odvolání v kárném řízení:
"6) Kárný senát se vůbec nezabýval tím, že soudkyně Vondráčková byla kárně obviněna i pro otevřené ignorování své oznamovací povinnosti ve smyslu ust. § 8 odst. 1 trestního řádu. (...)"

Písemná informace Nejvyššího soudu ČR ze dne 13. 1. 2004:
"Sdělujeme, že kárný senát Nejvyššího soudu nařídil ve Vámi dotazované věci jednání na den 10. 2. 2005 v 10.00 hod. č. dv. 222/II. v budově Nejvyššího soudu České republiky v Brně, Burešova 20."

Písemná informace předsedkyně okresního soudu ze dne 26. 11. 2003:
"K Vašemu dotazu ohledně trestního oznámení ve věci shora uvedené sděluji, že žádné JUDr. Vondráčkovou podáno nebylo."

Dopis Ministerstva spravedlnosti ze dne 1. 3. 2005:
"Soudkyně skutečně pochybila, když nesplnila oznamovací povinnost podle § 8 odst. 1 tr. řádu. V tomto případě by však k její tíži mohlo být postiženo porušení této povinnosti pouze v době po podání předchozího kárného návrhu a do doby, než jí byla věc odňata dnem 23. 9. 2004 a přidělena jiné soudkyni. Navíc s přihlédnutím k další skutečnosti, k níž v mezidobí došlo, neboť se JUDr. Vondráčková prohlášením, doručeným v měsíci lednu 2005 Kanceláři prezidenta republiky, vzdala soudcovské funkce, nebudou proti této soudkyni již přijímána další opatření.

Soudkyně rezignovala, "jde po ní" ministr Němec; Právo 5. 2. 2005:
"Podle ministerstva Vondráčková porušila povinnosti soudce. (...) Jak uvedl mluvčí ministerstva spravedlnosti Petr Dimun, ministr Němec podal proti verdiktu odvolání, protože je přesvědčen, že Vondráčková při své práci vážně pochybila a zaslouží nejméně důtku."


Kriminalizované pravdivé tvrzení:

"Soudkyně Hejduková se pokusila odcizit mi můj osobní majetek."

A skutečnost:

Vyrozumění předsedy Okresního soudu v Ústí nad Labem ze dne 4. 12. 1997:
"K námitce pod bodem 2/ Vašeho podání, musím konstatovat, že v tomto případě je Vaše námitka zcela oprávněná, soudkyně Mgr. Hejduková nepostupovala správně (...). Pokud jde o pořizování zvukových záznamů přímo v jednací síni, není třeba k tomuto souhlas předsedy senátu. Mgr. Hejduková Vás tedy neměla vyzývat, aby jste neprováděl další zvukový záznam hlavního líčení a neměla Vás ani vyzývat k vydání magnetofonové kazety."


Kriminalizované pravdivé tvrzení:

"Je zřejmé, že soudkyně Hejduková mou manželku odsoudit nechce ... Věc provázejí obdobné nezákonnosti."

A skutečnost:

Vyrozumění místopředsedy Okresního soudu v Ústí nad Labem ze dne 3. 8. 1995:
"Obžaloba pro trestný čin dle § 171 odst. 3 tr. zákona byla podána dne 22. 11. 1994 a od té doby nebyl ve věci proveden žádný úkon. Lze sice konstatovat, že jde o průtahy ve vyřizování věci (...). Po projednání Vaší stížnosti s příslušnou soudkyní mi bylo sděleno, že hlavní líčení bude nařízeno ještě v tomto roce."

Vyrozumění předsedy Okresního soudu v Ústí nad Labem ze dne 18. 2. 2000:
"Pokud jde o průtahy ve věci sp. zn. 4T 181/94, je skutečností, že ze strany soudkyně Mgr. Hejdukové došlo v dané věci opětovně k průtahům. (...) Nečinnost jsem soudkyni Mgr. Hejdukové opětovně důrazně vytknul (...). S ohledem na opakované průtahy v dané věci ze strany soudkyně Mgr. Hejdukové budu nadále stav řízení v dané věci sledovat tak, aby se zabránilo dalším neodůvodněným průtahům."

Dopis Vrchního státního zastupitelství ze dne 27. 9. 2004:
"Naprosto sdílím Vaše rozhořčení ať již nad značně liknavými a zdlouhavými postupy civilních soudů, které rozhodovaly o uložení pokut matce za neuskutečněné styky nezl. Lukáše Patery s Vámi, či nad již téměř desetiletými průtahy v postupu Okresního soudu v Ústí nad Labem, který kupř. do dnešního dne nerozhodl o obžalobě, která byla na obviněnou podána již dne 22. 11. 1994. Popsaná nečinnost Okresního soudu v Ústí nad Labem se tak podle mého názoru rozhodným způsobem odrazila v tom, že ..... ........ vykonatelné rozhodnutí o úpravě styku s nezletilým dlouhodobě ignorovala a i nadále se jím neřídí. Pokud by totiž byla ..... ........ za toto jednání včas (tj. co nejdříve po jeho spáchání) potrestána, dozajista by k dalšímu maření výkonu soudního rozhodnutí z její strany nedocházelo. V tomto směru je také třeba chápat i výše zmíněné stanovisko Výboru pro lidská práva OSN."


Kriminalizované pravdivé tvrzení:

"Nový soudce trestní stíhání okamžitě zastavil se stupidním zdůvodněním, že trestná činnost mé manželky není společensky nebezpečná ... Ze strany soudních orgánů došlo ve věci také otevřenému podvodu."

A skutečnost:

stupid (angl.) = hloupý (čes.)

Stanovisko Nejvyššího státního zastupitelství, na základě něhož bylo nařízeno zahájit další trestní stíhání manželky Luboše Patery ve věci Policie ČR ORUL-263/VS-TČ-2002, které státní policie odmítala provést (bod 11 trestního oznámení Luboše Patery):
"Rovněž se nelze ztotožnit se závěrem policejního orgánu, jímž hodnotí stupeň společenské nebezpečnosti tohoto činu, jako nepatrný. Při hodnocení stupně společenské nebezpečnosti je nutno v daném případě přihlédnout ke dlouholeté a soustavné snaze matky nepřipustit a znemožnit styk otce s nezletilým synem, a to nejenom za cenu opakovaného placení pokut uložených v občansko-právním řízení, ale též při vědomí možného trestně-právního postihu, neboť v současné době stále probíhá trestní řízení u Okresního soudu v Ústí nad Labem proti obviněné ..... ........ pro trestný čin maření výkonu úředního rozhodnutí podle § 171 odst. 3 trestního zákona. Popsaným jednáním byl porušen nejenom zájem na řádném zachování a ochraně rodičovských práv, ale též trestním zákonem chráněný zájem na řádném výkonu soudních rozhodnutí."

Obžaloba na manželku Luboše Patery ze dne 11. 1. 1999:
"Jde o jednání společensky nebezpečné s ohledem na význam chráněného zájmu, který byl jejím jednáním dotčen, spočívající v možnosti výchovného působení obou rodičů na nezletilé dítě. Obviněná navíc svým postojem ke styku otce s nezletilým podílí se na neurotizaci nezletilého, jehož psychický stav se dle vyjádření psycholožky zhoršuje, jeho neurotické projevy se rozšiřují a fixují i v oblasti školy."

Obžaloba na manželku Luboše Patery ze dne 2. 9. 2004:
Stupeň nebezpečnosti činu, který je s ohledem na dlouholeté a soustavné snahy obviněné nepřipustit styk otce se svým nezletilým synem, a to nejenom za cenu opakovaného placení pokut uložených v občanskoprávním řízení, ale též při vědomí možného trestněprávního postihu v již soudem projednávané věci, vyšší než nepatrný, je určován zájmem společnosti na řádném výkonu soudních rozhodnutí."

Usnesení Ústavního soudu sp. zn. I. ÚS 77/04 ze dne 3. 8. 2004:
"Sama stěžovatelka uvádí, že od roku 1995 se styk nezletilého s otcem ve stanoveném rozsahu nikdy neuskutečnil. Z usnesení Okresního soudu Praha západ ze dne 2. 10. 1995 vyplývá, že řádný styk se neuskutečňoval ani předtím. (...) V konkrétním případě stěžovatelka permanentně nerespektuje rozhodnutí obecných soudů."

Judikát Rt 4/73 - k trestnému činu maření výkonu úředního rozhodnutí podle § 171 odst. 3 trestního zákona:
"Stupeň nebezpečnosti jednání obviněné je značně vysoký, neboť z výsledků provedeného dokazování plyne, že soustavně znemožňovala styk nezletilého s otcem a činila tak záměrně pod vlivem nepřátelského vztahu k otci jako bývalému manželu. (...) Takové jednání má krajně nepříznivý vliv na duševní a rozumový vývoj dítěte a nesmírně ho poškozuje."

Judikát Rt 19/98 - k trestnému činu maření výkonu úředního rozhodnutí podle § 171 odst. 3 trestního zákona:
"Předchozí rozhodnutí bylo pravomocné, obžalovaná ho odmítala respektovat (...). Pokud tedy nebylo vydáno jiné rozhodnutí, byla obžalovaná povinna umožnit otci styk s nezletilým. Nelze se proto ztotožnit s jejím závěrem, že její jednání není společensky nebezpečné. V zájmu nezletilého je, a vyplynulo to i ze znaleckého posudku, aby se s otcem stýkal."

Z trestního oznámení:
"Usnesení č. j. 2 T 6/99-283 ze dne 14. února 2001 o vyloučení původní soudkyně Chládkové nebylo řádně doručeno stranám trestního řízení (mé obviněné manželce, státnímu zástupci, mé osobě poškozeného). Tím bylo porušeno ustanovení § 31 odst. 2 trestního řádu. Usnesení proto nenabylo právní moci a nový soudce Peřich, jemuž byla věc předána, nebyl oprávněn činit v ní žádná rozhodnutí, natož trestní stíhání zastavovat!"

Ustanovení § 31 trestního řádu:

(1) O vyloučení z důvodů uvedených v § 30 rozhodne orgán, kterého se tyto důvody týkají, a to i bez návrhu. O vyloučení soudce nebo přísedícího, pokud rozhodují v senátě, rozhodne tento senát.

(2) Proti rozhodnutí podle odstavce 1 je přípustná stížnost.

Ustanovení § 137 trestního řádu - oznamování usnesení:

(1) Usnesení je třeba oznámit osobě, které se přímo dotýká, jakož i osobě, která k němu dala svým návrhem podnět; usnesení soudu se oznámí též státnímu zástupci. Oznámení se děje buď vyhlášením usnesení v přítomnosti toho, jemuž je třeba usnesení oznámit, anebo doručením opisu usnesení.


Kriminalizovaná řečnická otázka:

"Jakého hovadství od jakých lidských zrůd a kreatur se ještě dočkám?"

Na tuto otázku nechť si odpoví každý laskavý čtenář sám ...


Kdo je advokátka JUDr. Marta Čiháková?

V kauze Berka nová obvinění, týkají se Zbrojovky Brno a Retemy, iHNed 17. 5. 2004:
"PRAHA 17. května (ČTK) - V kauze konkurzního soudce Jiřího Berky padla další obvinění. Čtyřem již stíhaným mužům včetně Berky přibyla obvinění za konkurz Zbrojovky Brno a mostecké společnosti Retema. Informaci poskytl agentuře ČTK šéf odboru pro závažnou hospodářskou trestnou činnost Vrchního státního zastupitelství v Praze Jaroslav Dolejší. Nově stíhanými jsou podle ČTK prorektor soukromé Vysoké školy Karla Engliše v Brně Vladislav Větrovec a správkyně konkurzní podstaty firmy Retema Marta Čiháková."

V kauze Berka padla další obvinění, Právo 15. 2. 2005:
"Jde o zneužívání pravomoci veřejného činitele, poškozování věřitele, křivou výpověď a nepravdivý znalecký posudek - vše spáchané ve prospěch zločinného spolčení. (...) Policejní komisař dále rozšířil trestní stíhání dvaašedesátileté advokátky Marty Čihákové z Ústí nad Labem pro trestný čin porušování povinností při správě cizího majetku. (...) V souvislosti s vyhlášeným konkursem na Mosteckou stavební společnost údajně nevykonávala svou funkci s náležitou péčí. (...) Tím mělo dojít k poškození úpadce ve výši téměř 64 miliónů kurun (...)."Usnesení o zahájení trestního stíhání Luboše Patery je označeno datem 9. 2. 2005. Je vskutku jenom náhodná časová souvislost s jednáním odvolacího kárného senátu proti kárně obviněné soudkyni Vondráčkové?! Není kriminalizace Luboše Patery také mstou za jeho veřejnou činnost?! Není trestní represe jen křečí hroutících se zvrhlých poměrů a mstou i za bezprostředně předtím mediálně široce komentované odvolání předsedkyně Okresního soudu Praha západ Drahokoupilové a rezignaci soudkyně Vondráčkové?!

Kulturní revoluce i v soudnictví; Právo 24. 1. 2005:
"Údaje nyní zveřejnil Luboš Patera, zmocněnec sdružení Spravedlnost dětem, který už léta burcuje veřejnost proti nespravedlivému, často i protiprávnímu rozhodování soudů. Původní Unie otců a dnes Spravedlnost dětem přispěly k tomu, co se zdálo nemožné - ledy se pohnuly, také díky ženevskému Výboru pro lidská práva a Evropskému soudu pro lidská práva ve Štrasburku. Změnilo se i vědomí veřejnosti."

Ústavní soud napadl dělení dětí po rozvodu, idnes.cz 20. 1. 2005

Monopol matek na výchovu je na ústupu, Lidové noviny 22. 1. 2005

Otec: Soudy nám brání ve výchově, Lidové noviny 22. 1. 2005

Střídavá péče o dítě je stále častější, Deníky Bohemia 3. 2. 2005

Odvolání předsedkyně Okresního soudu Praha západ, Události ČT 3. 2. 2005

Odvolání předsedkyně Okresního soudu Praha západ, TV Nova 3. 2. 2005,

Němec odvolal soudkyni kvůli liknavosti a průtahům, Lidové noviny 3. 2. 2005

Court rules on dad´s rights, Prague Post, 3. 2. 2005

Ministr Němec si došlápnul na soudkyně kvůli průtahům, Novinky.cz 4. 2. 2005

Ministr odvolal předsedkyni soudu, Novinky.cz 4. 2. 2005

Soudkyně rezignovala kvůli ministru Němcovi, idnes.cz 4. 2. 2005

Šok pro všechny, ČRo 4. 2. 2005,

Odvolání a rezignace soudkyní, TV Nova, Televizní noviny 5. 2. 2005

Diskusní pořad "Sedmička", TV Nova, 6. 2. 2005