. JUSTIČNÍ KANÁL

JUSTIČNÍ KANÁL
... sledujte výkon práva v českých zemích ...

Pomáhat zločinu!


Kluci se svým tatínkem V éře justiční mafie a rozvodového průmyslu taková celkem běžná událost: Pan Ing. Peter Šebo ráno nakrmí děti, odvede staršího syna do školky a celý den poctivě pracuje, aby mohl do chřtánu státního aparátu nasypat další díl svých daní. Po práci vyzvedne v lékárně lék pro dítě a doma zjistí, že má naprosto vybílený byt...

Po překonání počátečního otřesu hledá pomoc u státní policie - odpovědí je mu výsměch! Druhý den požaduje, aby mu "opatrovatelka" jeho dětí - ze státního rozpočtu vydržovaná sociální úřednice - pomohla zjistit, kde se jeho děti nacházejí - opět nebetyčná drzost a arogance! A když se večer dozví, že státní policie již děti vypátrala, dozví se také, že se nic nedozví, protože si to matka dětí nepřeje a tudíž je to pro s ní spolčenou státní policii priorita nejvyšší!!! A nepomohla ani aktivní půlnoční účast generální konzulky páně Šebovy vlasti... Putimské četnictvo se na čelákovickou policejní vechtrovnu marně hrabe; to by nevymysleli ani Hašek se Švejkem dohromady...

Z rozmaru se paní Šebová chce rozvádět a děti připravit o tátu. Aniž by asociální orgán tzv. sociálně-právní ochrany děti cokoliv o rodině věděl a zjišťoval také u pana Šeba, nabádal od samého počátku paní Šebovou, aby děti odvlekla do azyláku. Další téměř dva roky se pan Šebo snažil zabránit rozpadu své rodiny - bez pomoci a proti zvůli státního aparátu, který "své" oběti potřebuje, aby odůvodnil svou existenci. Tento stupeň zla byl tedy naplněn, děti o rodinu již definitivně přišly. A na řadě je likvidace samotného vztahu dětí a jejich otce. Stohlavou saň zločinného státního aparátu je třeba krmit neustále...


Vybílený byt...
Pomáhat zločinu! - Vybílený byt
12. 5. 2010

YouTube linkAsociálky...
Pomáhat zločinu! - Asociálky
12. 5. 2010

YouTube link


Listina základních práv a svobod, čl. 32 odst. 4:

"Rodičovství a rodina jsou pod ochranou zákona. Péče o děti a jejich výchova je právem rodičů; děti mají právo na rodičovskou výchovu a péči. Práva rodičů mohou být omezena a nezletilé děti mohou být od rodičů odloučeny proti jejich vůli jen rozhodnutím soudu na základě zákona. Rodiče, kteří pečují o děti, mají právo na pomoc státu."

Zákon o sociálně-právní ochraně dětí, § 9:

"Rodič nebo jiná osoba odpovědná za výchovu dítěte má právo při výkonu svých práv a povinností požádat o pomoc orgán sociálně-právní ochrany, státní orgány, kterým podle zvláštních právních předpisů přísluší též ochrana práv a oprávněných zájmů dítěte, popřípadě pověřené osoby; tyto orgány v rozsahu své působnosti a pověřené osoby v rozsahu svého pověření jsou tuto pomoc povinny poskytnout."


Čelákovická policejní vechtrovna...

"... voni jsou hlava, pane vachmajstr..."
Pomáhat zločinu! - Čelákovická policejní vechtrovna
12. 5. 2010

YouTube link


Listina základních práv a svobod, čl. 32 odst. 4:

"Rodičovství a rodina jsou pod ochranou zákona. Péče o děti a jejich výchova je právem rodičů; děti mají právo na rodičovskou výchovu a péči. Práva rodičů mohou být omezena a nezletilé děti mohou být od rodičů odloučeny proti jejich vůli jen rozhodnutím soudu na základě zákona. Rodiče, kteří pečují o děti, mají právo na pomoc státu."

Zákon o sociálně-právní ochraně dětí, § 9:

"Rodič nebo jiná osoba odpovědná za výchovu dítěte má právo při výkonu svých práv a povinností požádat o pomoc orgán sociálně-právní ochrany, státní orgány, kterým podle zvláštních právních předpisů přísluší též ochrana práv a oprávněných zájmů dítěte, popřípadě pověřené osoby; tyto orgány v rozsahu své působnosti a pověřené osoby v rozsahu svého pověření jsou tuto pomoc povinny poskytnout."Pomáhat zločinu! - Čelákovická policejní vechtrovna Pomáhat zločinu! - Čelákovická policejní vechtrovna
Pomáhat zločinu! - Čelákovická policejní vechtrovna Pomáhat zločinu! - Čelákovická policejní vechtrovna
Pomáhat zločinu! - Čelákovická policejní vechtrovna Pomáhat zločinu! - Čelákovická policejní vechtrovna
Pomáhat zločinu! - Čelákovická policejní vechtrovna Pomáhat zločinu! - Čelákovická policejní vechtrovna
Pomáhat zločinu! - Čelákovická policejní vechtrovna Pomáhat zločinu! - Čelákovická policejní vechtrovna
Pomáhat zločinu! - Čelákovická policejní vechtrovna Pomáhat zločinu! - Čelákovická policejní vechtrovna


A co na to nprap. Eva Dlouhá...

"... prostě si to nepřeje manželka a je to takhle v pořádku..."


Policejní prezídium


Audiosoubor spustíte tlačítkem "Play" v přehrávači

Telefonát s nprap. Evou Dlouhou z Policejního oddělení Čelákovice; 13. 5. 2010 ráno
(audio streaming 64 kb/s, .wma; 3 min.)

Listina základních práv a svobod, čl. 32 odst. 4:

"Rodičovství a rodina jsou pod ochranou zákona. Péče o děti a jejich výchova je právem rodičů; děti mají právo na rodičovskou výchovu a péči. Práva rodičů mohou být omezena a nezletilé děti mohou být od rodičů odloučeny proti jejich vůli jen rozhodnutím soudu na základě zákona. Rodiče, kteří pečují o děti, mají právo na pomoc státu."

Zákon o sociálně-právní ochraně dětí, § 9:

"Rodič nebo jiná osoba odpovědná za výchovu dítěte má právo při výkonu svých práv a povinností požádat o pomoc orgán sociálně-právní ochrany, státní orgány, kterým podle zvláštních právních předpisů přísluší též ochrana práv a oprávněných zájmů dítěte, popřípadě pověřené osoby; tyto orgány v rozsahu své působnosti a pověřené osoby v rozsahu svého pověření jsou tuto pomoc povinny poskytnout."


A co na to policejní prezídium...


Policejní prezídium


Audiosoubor spustíte tlačítkem "Play" v přehrávači

Telefonát s kpt. Janem Melšou z tiskového odboru Policejního prezídia; 13. 5. 2010 dopoledne
(audio streaming 64 kb/s, .wma; 10 min.)


A co na to krajské policejní ředitelství...
Pomáhat zločinu! - Krajské policejní ředitelství reprezentuje plk. Mgr. Jan Ptáček, náměstek ředitele
13. 5. 2010

YouTube link


Listina základních práv a svobod, čl. 32 odst. 4:

"Rodičovství a rodina jsou pod ochranou zákona. Péče o děti a jejich výchova je právem rodičů; děti mají právo na rodičovskou výchovu a péči. Práva rodičů mohou být omezena a nezletilé děti mohou být od rodičů odloučeny proti jejich vůli jen rozhodnutím soudu na základě zákona. Rodiče, kteří pečují o děti, mají právo na pomoc státu."

Zákon o sociálně-právní ochraně dětí, § 9:

"Rodič nebo jiná osoba odpovědná za výchovu dítěte má právo při výkonu svých práv a povinností požádat o pomoc orgán sociálně-právní ochrany, státní orgány, kterým podle zvláštních právních předpisů přísluší též ochrana práv a oprávněných zájmů dítěte, popřípadě pověřené osoby; tyto orgány v rozsahu své působnosti a pověřené osoby v rozsahu svého pověření jsou tuto pomoc povinny poskytnout."Pomáhat zločinu! - Krajské policejní ředitelství reprezentuje plk. Mgr. Jan Ptáček, náměstek ředitele Pomáhat zločinu! - Krajské policejní ředitelství reprezentuje plk. Mgr. Jan Ptáček, náměstek ředitele
Pomáhat zločinu! - Krajské policejní ředitelství reprezentuje plk. Mgr. Jan Ptáček, náměstek ředitele Pomáhat zločinu! - Krajské policejní ředitelství reprezentuje plk. Mgr. Jan Ptáček, náměstek ředitele


Prevence proti křivým obviněním, že pan Šebo svým dětem ubližoval


Pomáhat zlu! - státními zločinci zničená rodina Pomáhat zlu! - státními zločinci zničená rodina Pomáhat zlu! - státními zločinci zničená rodina
Pomáhat zlu! - státními zločinci zničená rodina Pomáhat zlu! - státními zločinci zničená rodina Pomáhat zlu! - státními zločinci zničená rodina
Pomáhat zlu! - státními zločinci zničená rodina Pomáhat zlu! - státními zločinci zničená rodina Pomáhat zlu! - státními zločinci zničená rodina

Poznámka pro méně chápavé státní struktury: Pokud na některých fotografiích tatínek schází, tak proto, že fotil - děti se tedy šťastně smějí na něj a v jeho přítomnosti.


Z rodinného archívu Šebových
Pomáhat zločinu! - Tyto šťastné děti připravuje státní aparát o milovaného a milujícího tatínka!!!

YouTube linkAktuálně, 19. 11. 2010:

Po odvlečení dětí se causa vyvýjí - v českých právních poměrech - obvyklým způsobem: Matka byla předběžným opatřením soudce Mazance odměněna "odevzdáním dětí do své péče" na základě frází o tom, že staršího syna přihlásila v Uherském Brodě do knihovny, mateřské školky a k dětské lékařce, děti tu jezdí na výlety a potřebují "usměvavé prostředí". Soudce Mazanec se mazaně vysmál jak smyslu předběžného opatření, tak zákonu o rodině, podle něhož soud musí při rozhodování o výchově příhlédnout i ke stabilitě výchovných poměrů dětí. Mírnou nápravu provedl alespoň Krajský soud v Praze předběžnou úpravou podílu otce na výchově ve třech víkendech v každém měsíci.

Pokud jde o zatajování místa pobytu dětí před otcem, struktura dělá z občana vola vesele dál....

Usměvavé prostředí v Uherském Brodě matka dětem dlouho nevytvářela; děti a ukradený "společný" majetek odvlekla znovu, tentokrát se vysmívá již ze Slovenska. A soudce Mazanec jí opět jde na ruku: plní další její požadavek, aby panu Šebovi nařídil děti od matky přebírat v Piešťanech a tam je také zpátky vozit. Zákonem o rodině preferovanou stabilitu výchovného prostředí dětí tak soudce Mazanec mazaně zvrhl ve stabilitu preferování matčiných excesů. Ta ovšem již překročila hranice nejen řádné výchovy dětí, ale i státní, takže Okresní soud Bratislava I již projednává mezinárodní únos dětí...

Žaloba o návrat dětí do země obvyklého pobytu
Pomáhat zločinu! - K věci mezinárodního únosu dětí Šebových se vyjadřuje Mgr. Pavol Adamčiak, hovorca Krajského súdu Bratislava
19. 11. 2010

YouTube linkPomáhat zločinu! - K věci mezinárodního únosu dětí Šebových se vyjadřuje Mgr. Pavol Adamčiak, hovorca Krajského súdu Bratislava Pomáhat zločinu! - K věci mezinárodního únosu dětí Šebových se vyjadřuje Mgr. Pavol Adamčiak, hovorca Krajského súdu Bratislava
Pomáhat zločinu! - K věci mezinárodního únosu dětí Šebových se vyjadřuje Mgr. Pavol Adamčiak, hovorca Krajského súdu Bratislava Pomáhat zločinu! - K věci mezinárodního únosu dětí Šebových se vyjadřuje Mgr. Pavol Adamčiak, hovorca Krajského súdu Bratislava


Aktuálně, 31. 1. 2011:

Okresný súd Bratislava I začal projednávat návrat dětí do země obvyklého pobytu; matka dětí "náhle" onemocněla a k soudu se neobtěžovala dostavit ani její advokátka. Soud ovšem zamítl jejich návrh na přerušení řízení a nové jednání nařídil na 24. února 2011 od 12 hodin. Veřejnost je opět vítána...
Pomáhat zločinu! - Reportáž z jednání Okresného súdu Bratislava I o návrat dětí do země obvyklého pobytu
28. 1. 2011

YouTube linkPomáhat zločinu! - Jednání Okresného súdu Bratislava I o návrat dětí do země obvyklého pobytu, 28. 1. 2011 Pomáhat zločinu! - Jednání Okresného súdu Bratislava I o návrat dětí do země obvyklého pobytu, 28. 1. 2011
Pomáhat zločinu! - Jednání Okresného súdu Bratislava I o návrat dětí do země obvyklého pobytu, 28. 1. 2011 Pomáhat zločinu! - Jednání Okresného súdu Bratislava I o návrat dětí do země obvyklého pobytu, 28. 1. 2011
Pomáhat zločinu! - Jednání Okresného súdu Bratislava I o návrat dětí do země obvyklého pobytu, 28. 1. 2011 Pomáhat zločinu! - Jednání Okresného súdu Bratislava I o návrat dětí do země obvyklého pobytu, 28. 1. 2011
Pomáhat zločinu! - Jednání Okresného súdu Bratislava I o návrat dětí do země obvyklého pobytu, 28. 1. 2011 Pomáhat zločinu! - Jednání Okresného súdu Bratislava I o návrat dětí do země obvyklého pobytu, 28. 1. 2011
Pomáhat zločinu! - Jednání Okresného súdu Bratislava I o návrat dětí do země obvyklého pobytu, 28. 1. 2011 Pomáhat zločinu! - Jednání Okresného súdu Bratislava I o návrat dětí do země obvyklého pobytu, 28. 1. 2011
Pomáhat zločinu! - Jednání Okresného súdu Bratislava I o návrat dětí do země obvyklého pobytu, 28. 1. 2011 Pomáhat zločinu! - Jednání Okresného súdu Bratislava I o návrat dětí do země obvyklého pobytu, 28. 1. 2011

SÚDY: O žiadosti otca vrátiť deti do ČR sa nerozhodlo, Piešťanský týždeň 28. 1. 2011

SÚDY: Otec požaduje návrat svojich detí do ČR, tvrdí že boli unesené, Noviny.sk 28. 1. 2011
Pomáhat zločinu! - Zpravodajství Slovenské televize, Správy STV 28. 1. 2011, 19.30 hodin; 18. minuta
28. 1. 2011

YouTube linkAktuálně, 29. 3. 2011:

Také ke druhému jednání Okresného súdu Bratislava I se matka dětí nedostavila. Aby měla obstrukční záminku, nechala tříletému synovi vyříznout mandle! Soud přesto jednal, vyslechl pana Šeba a nové jednání nařídil na 14. dubna 2011 od 12 hodin. Veřejnost je opět vítána...Pomáhat zločinu! - Jednání Okresného súdu Bratislava I. ve věci mezinárodního únousu dětí Šebových a jejich návratu do země obvyklého pobytu
29. 3. 2011

YouTube link


Pomáhat zločinu! - Jednání Okresného súdu Bratislava I o návrat dětí do země obvyklého pobytu, 29. 3. 2011 Pomáhat zločinu! - Jednání Okresného súdu Bratislava I o návrat dětí do země obvyklého pobytu, 29. 3. 2011
Pomáhat zločinu! - Jednání Okresného súdu Bratislava I o návrat dětí do země obvyklého pobytu, 29. 3. 2011 Pomáhat zločinu! - Jednání Okresného súdu Bratislava I o návrat dětí do země obvyklého pobytu, 29. 3. 2011
Pomáhat zločinu! - Jednání Okresného súdu Bratislava I o návrat dětí do země obvyklého pobytu, 29. 3. 2011 Pomáhat zločinu! - Jednání Okresného súdu Bratislava I o návrat dětí do země obvyklého pobytu, 29. 3. 2011
Pomáhat zločinu! - Jednání Okresného súdu Bratislava I o návrat dětí do země obvyklého pobytu, 29. 3. 2011 Pomáhat zločinu! - Jednání Okresného súdu Bratislava I o návrat dětí do země obvyklého pobytu, 29. 3. 2011

Proces v kauze vrátenia dvoch maloletých detí do Česka odročili, SME.sk 29. 3. 2011

Otec z Čiech sa domáha detí, s ktorými jeho manželka odišla na Slovensko, SME.sk 30. 3. 2011


Aktuálně, 15. 4. 2011:

Při třetím jednání Okresného súdu Bratislava I 14. 4. 2011 se soudkyně i veřejnost mohla seznámit s matkou odvlečených dětí a vyslechnout si tradiční rozvodový folklór v jejím podání. Kromě klasických "potoků krve" matka ovšem neuvedla nic právně významného, co by bránilo návratu dětí do země obvyklého pobytu. Soudkyně věc přesto opět odročila a nové jednání nařídila na 12. května 2011 od 12 hodin. Veřejnost je opět vítána...Pomáhat zločinu! - Jednání Okresného súdu Bratislava I. ve věci mezinárodního únousu dětí Šebových a jejich návratu do země obvyklého pobytu
14. 4. 2011


Pomáhat zločinu! - Jednání Okresného súdu Bratislava I o návrat dětí do země obvyklého pobytu, 14. 4. 2011 Pomáhat zločinu! - Jednání Okresného súdu Bratislava I o návrat dětí do země obvyklého pobytu, 14. 4. 2011
Pomáhat zločinu! - Jednání Okresného súdu Bratislava I o návrat dětí do země obvyklého pobytu, 14. 4. 2011 Pomáhat zločinu! - Jednání Okresného súdu Bratislava I o návrat dětí do země obvyklého pobytu, 14. 4. 2011
Pomáhat zločinu! - Jednání Okresného súdu Bratislava I o návrat dětí do země obvyklého pobytu, 14. 4. 2011 Pomáhat zločinu! - Jednání Okresného súdu Bratislava I o návrat dětí do země obvyklého pobytu, 14. 4. 2011
Pomáhat zločinu! - Jednání Okresného súdu Bratislava I o návrat dětí do země obvyklého pobytu, 14. 4. 2011 Pomáhat zločinu! - Jednání Okresného súdu Bratislava I o návrat dětí do země obvyklého pobytu, 14. 4. 2011

Slovenka ušla z Česka s deťmi k rodičom, vraj ju manžel ponižoval, TVNoviny.sk 14. 4. 2011

Obžaloba: Matka vykradla byt a potom vzala svoje deti, Čas.sk 14. 4. 2011


Aktuálně, 12. 5. 2011:

Ani další, již čtvrté jednání soudu nepřineslo rozsudek. Advokátka matky sice pokračovala v líčení hrůz, které údajně děti čekají, pokud by se vrátily do svého domova, žádné důkazy však nepředložila. Matka se dál zaplétala do lží... Své tvrzení z minulého jednání, že bude ještě rok na mateřské dovolené, sama sobě vyvrátila novým, že si z ekonomických důvodů(!) vyřídila roční neplacené volno (vzdala se tak platu v ČSOB na Václavském náměstí v Praze)... Zřejmě očekává, že ji manžel za nicnedělání a poškozování vlastních dětí bude dál vydržovat jako v minulosti, o čemž pan Šebo předložil asi dva čtvereční metry svazků účtenek, v reakci na její lži o tom, že rodinu ani děti nezabezpečoval. Soudkyně opět odročila a nové jednání nařídila na 26. května 2011 od 10 hodin. Podle i na Slovensku závazného nařízení EU musí být věci mezinárodních únosů rozhodnuty do 6 týdnů od zahájení řízení, snad tedy již při následujícím jednání po 6 měsících soud konečně rozhodne a rozhodne v souladu s Haagskou úmluvou... Veřejnost je opět vítána.Pomáhat zločinu! - Jednání Okresného súdu Bratislava I. ve věci mezinárodního únousu dětí Šebových a jejich návratu do země obvyklého pobytu
12. 5. 2011

YouTube link


Pomáhat zločinu! - Jednání Okresného súdu Bratislava I o návrat dětí do země obvyklého pobytu, 12. 5. 2011 Pomáhat zločinu! - Jednání Okresného súdu Bratislava I o návrat dětí do země obvyklého pobytu, 12. 5. 2011
Pomáhat zločinu! - Jednání Okresného súdu Bratislava I o návrat dětí do země obvyklého pobytu, 12. 5. 2011 Pomáhat zločinu! - Jednání Okresného súdu Bratislava I o návrat dětí do země obvyklého pobytu, 12. 5. 2011
Pomáhat zločinu! - Jednání Okresného súdu Bratislava I o návrat dětí do země obvyklého pobytu, 12. 5. 2011 Pomáhat zločinu! - Jednání Okresného súdu Bratislava I o návrat dětí do země obvyklého pobytu, 12. 5. 2011
Pomáhat zločinu! - Jednání Okresného súdu Bratislava I o návrat dětí do země obvyklého pobytu, 12. 5. 2011 Pomáhat zločinu! - Jednání Okresného súdu Bratislava I o návrat dětí do země obvyklého pobytu, 12. 5. 2011

Kamila Šebová: "Neprispieval na deti ani iným spôsobom napríklad že by im niečo kupoval... Otec maloletých deti pri výkone styku s maloletými deťmi nezabezpečuje žiadne materiálne potreby detí."

Pomáhat zločinu! - Jednání Okresného súdu Bratislava I o návrat dětí do země obvyklého pobytu, 12. 5. 2011 Pomáhat zločinu! - Jednání Okresného súdu Bratislava I o návrat dětí do země obvyklého pobytu, 12. 5. 2011

Kamila Šebová prostřednictvím své advokátky: "... ak by tunajší súd rozhodol o navrátení detí do krajiny obvyklého pobytu, vystavil by ich životu v traumatizujúcom rodinnom prostredí, plného konfliktov a napátia."

Pomáhat zločinu! - Jednání Okresného súdu Bratislava I o návrat dětí do země obvyklého pobytu, 12. 5. 2011 Pomáhat zločinu! - Jednání Okresného súdu Bratislava I o návrat dětí do země obvyklého pobytu, 12. 5. 2011 Pomáhat zločinu! - Jednání Okresného súdu Bratislava I o návrat dětí do země obvyklého pobytu, 12. 5. 2011
Pomáhat zločinu! - Jednání Okresného súdu Bratislava I o návrat dětí do země obvyklého pobytu, 12. 5. 2011 Pomáhat zločinu! - Jednání Okresného súdu Bratislava I o návrat dětí do země obvyklého pobytu, 12. 5. 2011 Pomáhat zločinu! - Jednání Okresného súdu Bratislava I o návrat dětí do země obvyklého pobytu, 12. 5. 2011

SÚDY: Súd vypísal ďalšie pojednávanie v kauze detí Šebových, TASR 12. 5. 2011

Súd vypísal ďalšie pojednávanie v kauze detí Šebových, Sme.sk 12. 5. 2011


Aktuálně, 23. 5. 2011:

Do děje opět vstupuje Okresní soud Praha východ a skrze soudce JUDr. Petra Mazance únos dětí od tatínka hodlá posvětit. Jednání však soudce Mazanec vedl naprosto chaoticky, byť přitom suverénně popíral nejen práva pana Šeba na svobodný výběr svého zástupce nebo na tlumočníka do mateřského maďarského jazyka, ale i procesní postupy. "Předváděl vlastní právní kutilství", píší občané ve své stížnosti. Asi ho také ústava momentálně nezajímala... Z důvodu námitky podjatosti soudce - podle něho z důvodu "atmosféry" - bylo jednání odročeno na neurčito.Pomáhat zločinu! - Jednání Okresního soudu Praha východ
23. 5. 2011

YouTube link


Pomáhat zločinu! - Jednání Okresního soudu Praha východ, 23. 5. 2011 Pomáhat zločinu! - Jednání Okresního soudu Praha východ, 23. 5. 2011
Pomáhat zločinu! - Jednání Okresního soudu Praha východ, 23. 5. 2011 Pomáhat zločinu! - Jednání Okresního soudu Praha východ, 23. 5. 2011
Pomáhat zločinu! - Jednání Okresního soudu Praha východ, 23. 5. 2011 Pomáhat zločinu! - Jednání Okresního soudu Praha východ, 23. 5. 2011
Pomáhat zločinu! - Jednání Okresního soudu Praha východ, 23. 5. 2011 Pomáhat zločinu! - Jednání Okresního soudu Praha východ, 23. 5. 2011
Pomáhat zločinu! - Jednání Okresního soudu Praha východ, 23. 5. 2011 Pomáhat zločinu! - Jednání Okresního soudu Praha východ, 23. 5. 2011

Stížnost Ing. Petera Šeba

Stížnost občanů


Aktuálně, 26. 5. 2011:

Při jednání Okresného súdu Bratislava I ve věci mezinárodního únosu dětí a jejich návratu do země obvyklého pobytu byly dnešního dne předneseny závěrečné řeči; matka dětí se nedostavila pod záminkou, že její advokátka upřednostňuje návštěvu zubaře... Rozsudek bude vyhlášen v pátek 10. června ve 14.30 hodin v jednací síni č. 37. Veřejnost je vítána!

Okresný súd Bratislava I


Audiosoubor spustíte tlačítkem "Play" v přehrávači

Zvukový záznam soudního jednání
(audio streaming 128 kb/s, .wma; 34 min.)

Pomáhat zločinu! - Jednání Okresného súdu Bratislava I o návrat dětí do země obvyklého pobytu, 26. 5. 2011 Pomáhat zločinu! - Jednání Okresného súdu Bratislava I o návrat dětí do země obvyklého pobytu, 26. 5. 2011


Aktuálně, 13. 6. 2011:

Moc proti právu - také bratislavská soudkyně Doláková pomáhá zločinu! Usnesením ze dne 10. 6. 2011 nenařídila návrat dětí do země obvyklého pobytu pod záminkou, že "matka vykonává výlučné opatrovnické práva" na základě předchozího předběžného opatření soudce Mazance. Touto "právní" konstrukcí soudkyně Doláková pohrdla nejen závazky Slovenské republiky vyplývajícími z Haagské úmluvy, ale záměrně popřela základní zásady celého poválečného československého, českého i slovenského rodinného práva. U německých sousedů je takové překrucování práva trestným činem...

36/2005 Z.z. ZÁKON o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov:

§ 35
Rozhodovanie súdu pri nezhode rodičov

"Ak sa rodičia nedohodnú o podstatných veciach súvisiacich s výkonom rodičovských práv a povinností, najmä o vysťahovaní maloletého dieťaťa do cudziny, o správe majetku maloletého dieťaťa, o štátnom občianstve maloletého dieťaťa, o udelení súhlasu na poskytovanie zdravotnej starostlivosti a o príprave na budúce povolanie, rozhodne na návrh niektorého z rodičov súd."

Soud v Bratislavě zamítl vrácení dětí otci do ČR, Deník.cz 10. 6. 2011


Aktuálně, 17. 10. 2011:

Krajský soud v Bratislavě zrušil předchozí usnesení soudkyně Dolákové a vysvětlil jí, že k neoprávněnému přemístění dětí došlo, a že ona musí Haagskou úmluvu i další právní předpisy respektovat, nikoliv ignorovat...

Odvolání

Usnesení Krajského soudu v Bratislavě ze dne 27. 9. 2011


Aktuálně, 6. 2. 2012:

V Bratislavě pokračovalo 27. ledna ústní jednání ve věci návratu dětí; byly předneseny závěrečné řeči. Vyhlášení rozhodnutí bude 14. února v 15 hodin...

Okresný súd Bratislava I


Audiosoubor spustíte tlačítkem "Play" v přehrávači

Zvukový záznam závěrečných řečí; 27. 1. 2012
(audio streaming 64 kb/s, .wma; 43 min.)

Kromě tradičních fabulací o tom, jak dětí, s tátou trávící 3 víkendy v měsíci ve svém českém domově, jsou vlastně v tomto prostředí ohroženy na fyzickém i psychickém zdraví, vytasila se advokátka matky se suverénním tvrzením, že "sa dá očakávať, takmer z istotou, že príslušné české súdy jej jednak udelia súhlas na vycestovanie a dosiahne aj zverenie detí do svojej výchovy, tak na čas do rozvodu, i po rozvode."

A co na to český soudce Mazanec? "To jsem za 24 let, co soudím, ještě nezažil!"Pomáhat zločinu! - Jednání Okresního soudu Praha východ
30. 1. 2012

YouTube link


Pomáhat zločinu! - Jednání Okresního soudu Praha východ, 30. ledna 2012 Pomáhat zločinu! - Jednání Okresního soudu Praha východ, 30. ledna 2012
Pomáhat zločinu! - Jednání Okresního soudu Praha východ, 30. ledna 2012 Pomáhat zločinu! - Jednání Okresního soudu Praha východ, 30. ledna 2012
Pomáhat zločinu! - Jednání Okresního soudu Praha východ, 30. ledna 2012 Pomáhat zločinu! - Jednání Okresního soudu Praha východ, 30. ledna 2012Aktuálně, 20. 2. 2012:

Okresný súd Bratislava I nařídil návrat obou dětí do země obvyklého pobytu!

Usnesení ze dne 17. 2. 2012 o nařízení návratu


Aktuálně, 14. 3. 2012:

Mazec u MazancePomáhat zločinu! - Jednání Okresního soudu Praha východ
12. 3. 2012

YouTube link
Audiosoubor spustíte tlačítkem "Play" v přehrávači

Zvukový záznam jednání; 12. 3. 2012
(od 53. minuty i v maďarštině)
(audio streaming 128 kb/s, .wma; 1 hod. 55 min.)


Pomáhat zločinu! - Jednání Okresního soudu Praha východ, 12. března 2012 Pomáhat zločinu! - Jednání Okresního soudu Praha východ, 12. března 2012
Pomáhat zločinu! - Jednání Okresního soudu Praha východ, 12. března 2012 Pomáhat zločinu! - Jednání Okresního soudu Praha východ, 12. března 2012
Pomáhat zločinu! - Jednání Okresního soudu Praha východ, 12. března 2012 Pomáhat zločinu! - Jednání Okresního soudu Praha východ, 12. března 2012
Pomáhat zločinu! - Jednání Okresního soudu Praha východ, 12. března 2012 Pomáhat zločinu! - Jednání Okresního soudu Praha východ, 12. března 2012
Pomáhat zločinu! - Jednání Okresního soudu Praha východ, 12. března 2012 Pomáhat zločinu! - Jednání Okresního soudu Praha východ, 12. března 2012
Pomáhat zločinu! - Jednání Okresního soudu Praha východ, 12. března 2012 Pomáhat zločinu! - Jednání Okresního soudu Praha východ, 12. března 2012

Občanský soudní řád - i pro soudce Mazance závazný zákon:

Vyloučení soudců
§ 14
(1) Soudci a přísedící jsou vyloučeni z projednávání a rozhodnutí věci, jestliže se zřetelem na jejich poměr k věci, k účastníkům nebo k jejich zástupcům je tu důvod pochybovat o jejich nepodjatosti.

§ 15a
(1) Účastníci mají právo vyjádřit se k osobám soudců a přísedících, kteří mají podle rozvrhu práce věc projednat a rozhodnout. O tom musí být soudem poučeni.

§ 15b
(1) K rozhodnutí o námitce podjatosti soud věc předloží s vyjádřením dotčených soudců (přísedících) svému nadřízenému soudu. V řízení lze zatím učinit jen takové úkony, které nesnesou odkladu.


Aktuálně, 21. 5. 2012:

Mazec u Mazance II.Pomáhat zločinu! - Jednání Okresního soudu Praha východ
21. 5. 2012

YouTube link


Pomáhat zločinu! - Jednání Okresního soudu Praha východ, 21. května 2012 Pomáhat zločinu! - Jednání Okresního soudu Praha východ, 21. května 2012
Pomáhat zločinu! - Jednání Okresního soudu Praha východ, 21. května 2012 Pomáhat zločinu! - Jednání Okresního soudu Praha východ, 21. května 2012
Pomáhat zločinu! - Jednání Okresního soudu Praha východ, 21. května 2012 Pomáhat zločinu! - Jednání Okresního soudu Praha východ, 21. května 2012
Pomáhat zločinu! - Jednání Okresního soudu Praha východ, 21. května 2012 Pomáhat zločinu! - Jednání Okresního soudu Praha východ, 21. května 2012
Pomáhat zločinu! - Jednání Okresního soudu Praha východ, 21. května 2012 Pomáhat zločinu! - Jednání Okresního soudu Praha východ, 21. května 2012

Trestní oznámení na soudce JUDr. Petra Mazance


Aktuálně, 23. 6. 2012:

Usnesením Krajského soudu v Praze ze dne 6. 6. 2012 byl soudce JUDr. Petr Mazanec pro podjatost vyloučen.


Aktuálně, 6. 5. 2013:

Soudce JUDr. Petr Mazanec rezignoval na svou funkci.

Přehled soudců - Ministerstvo spravedlnosti


Aktuálně, 13. 6. 2014:

Po dalších dvouročních peripetiích, kdy předchozí usnesení o návratu dětí bylo pro nepřezkoumatelnost zrušeno krajským soudem, byl návrat Okresným súdom Bratislava I usnesením z 18. 2. 2014 opět nařízen. Zároveň již slovenský Ústavný súd nálezem ze dne 6. 5. 2014 rozhodl o porušení ústavně zaručeného základního práva pana Šeba na spravedlivý proces.