. JUSTIČNÍ KANÁL

JUSTIČNÍ KANÁL
... sledujte výkon práva v českých zemích ...

Tunel na důchodce?

Vede finanční a realitní makléře a provozovatele benzinových pump k péči o pražské důchodce jejich altruismus, nebo se těší na pozemky a budovy domovů důchodců? Rýsuje se další causa? Posuďte sami...

Z prohlášení sdružení Občané za svá práva v Praze:

"Dosavadní péči o cca 250 klientů Domova důchodců Bohnice zajišťovala až dosud příspěvková organizace Magistrátu hl.m.Prahy. Po podivném výběrovém řízení ze dvou firem byla nakonec uzavřena "Smlouva o výkonu provozu zařízení sociálních služeb - Domova pro seniory v Praze 8 - Bohnicích". Zdravotní a sociální péči o naše nejstarší spoluobčany, kteří celý život řádně pracovali a mnohdy svůj byt odevzdali městu či obci, aby o ně bylo vzhledem k vysokému věku řádně postaráno - tak tuto péči bude zajišťovat firma EXCHANGE s.r.o., která má v náplni práce směnárenskou činnost a operaci s valutami, a firma OBCHODNÍ CENTRUM OPATOV s.r.o., která je realitní kanceláří a staví benzinové pumpy. Účastníkem je dále paní Lenka Mášová, fyzická osoba nezapsaná v obchodním rejstříku a Evropské sociálně zdravotní centrum o.p.s., o němž není z veřejných zdrojů nic známo.

Toto sdružení dodavatelů má poskytovat sociálně zdravotní péči až do 31. prosince 2014. Jak již z činnosti zúčastněných firem je zřejmé, je zde důvodné podezření spíše na pronájem či prodej majetku areálu Domova důchodců Bohnice než na vlastní péči o naše nejstarší spoluobčany.

Několik údajů, které osvětlí, pro mnohé nečekané skutečnosti:

8. 2. 2008 hlavní město Praha vyhlásilo veřejnou zakázku na "Provozování domova pro seniory v Praze 8 Bohnicích".

25. 3. 2008 podepisuje Evropské sociálně zdravotní centrum o.p.s. , předseda správní rady pan Martin Hejtmánek s Hlavním městem Prahou Smlouvu o výkonu provozu zařízení sociálních služeb v Praze 8 Bohnicích

17. 7. 2008 projednává komise Rady HMP pro udělování grantů v sociální oblasti požadavek na dotaci od Evropského sociálně zdravotního centra o.p.s. na Domov pro seniory v Praze 8 Bohnicích v částce cca 1,5 milionu Kč

5. 8. 2008 schvaluje Rada hl.m.Prahy vítěze zakázky na provozování sociálně zdravotní péči pro Domov seniorů Praha 8 - Bohnice a vítězem určuje Evropské sociálně zdravotní centrum o.p.s.

11.9.2008 podepisuje ředitelka odboru sociální péče a zdravotnictví Magistrátu hl.m.Prahy Smlouvu o výkonu provozu pro Domov důchodců Bohnice"Videosoubor spustíte tlačítkem "Play" v přehrávači

Představení Evropského sociálně zdravotního centra o.p.s. v Domově důchodců v Praze - Bohnicích, 7. listopadu 2008
(video streaming 176 kb/s, .wmv; 17 min)Videosoubor spustíte tlačítkem "Play" v přehrávači

Beseda se zaměstnanci a odboráři, 7. listopadu 2008
(video streaming 176 kb/s, .wmv; 1 hod. 17 min.)Videosoubor spustíte tlačítkem "Play" v přehrávači

Beseda s obyvateli domova důchodců, 7. listopadu 2008
(video streaming 176 kb/s, .wmv; 57 min.)Tunel na důchodce? Tunel na důchodce? Tunel na důchodce?
Tunel na důchodce? Tunel na důchodce? Tunel na důchodce?
Tunel na důchodce? Tunel na důchodce? Tunel na důchodce?
Tunel na důchodce? Tunel na důchodce? Tunel na důchodce?
Tunel na důchodce? Tunel na důchodce? Tunel na důchodce?
Tunel na důchodce? Tunel na důchodce? Tunel na důchodce?


Zpravodajství ČT - Z metropole, 15. 11. 2008, v čase 5.05 minut


Další informace:

Sdružení Občané za svá práva v Praze